ADAS – KONTROLE IZVAN TAKMIČENJA U 2010

Објављено: 1.3.2010

U skladu sa WADA preporukama za 2010. godinu Antidoping agencija Republike Srbije će akcenat staviti na doping kontrole izvan takmičenja. Češće nego do sada sportisti u Srbiji tokom 2010. godine mogu da očekuju doping kontrole ne samo na takmičenju već i na mestu treninga, kod kuće ili u radnom okruženju. Ovo se pre svega odnosi na takmičare koji se nalaze u nacionalnoj Registrovanoj test grupi (RTG) i koji na tromesečnom nivou redovno dostavljaju i ažuriraju podatke o tome gde i u koje vreme doping kontrolori mogu da ih pronađu. Sportisti koji se ne nalaze u RTG takođe mogu da očekuju kontrole ali se one najčešće organizuju u sklopu predtakmičarskih priprema i na treninzima. Kao i do sada sve kontrole će se sprovoditi nenajavljeno. Politika sprovođenja kontrola izvan takmičenja sve je jača jer je iskustvo pokazalo da oni koji su spremni na antidoping prevaru to ređe čine na samom takmičenju. Ona ima za cilj da obezbedi čist sport tokom cele kalendarske godine, da sačuva integrite i duh sporta i većom prisutnošću jedan broj sportista odvrati od dopinga. Na ovaj način istovremeno se obezbđuje ispravna uloga sportiste kao modela mlađim generacijama i iskazuje briga o zdravlju sportista.