Bioetika i sport – problemi dopinga

Објављено: 4.12.2013

photo 2bTokom 2013. godine u okviru rada javnih tribina u Domu omladine Beograda, Bioetičko društvo Srbije je pokrenulo tematski blok o bioetici sporta. U okviru rada novembarske tribine bila je razmatrana kompleksna i aktuelna tematika vezana za doping. Na ovoj tribini su sa svojim predavanjima učestvovali: Direktor Antidoping agencije Dr Milica Vukašinović-Vesić, Darko Šarović – student pete godine studija medicine na Univerzitetu u Beogradu i najbolji student medicine studija na engleskom za 2010. godinu. Darko Šarović je i reprezentativac Srbije na 60m, 100m, 200m, 4x100m. Dr sci. Ljubomir Maširević koji se bavi opštom sociologijom, sociologijom kulture, sociologijom mode, sociologijom sporta; Dr sci. Sandra Radenović – docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa katedre humanističkih nauka.

Na ovo tribini smo odgovorili na pitanja: šta je to doping i od kada i u kojoj meri je zastupljen u savremenom sportu, predstavili istoriju dopinga i predočili koji su ciljevi Anti-doping agencije Srbije i na koji način funkcioniše naša organizacija. Čuli smo na koji način o dopingu razmišljaju profesionalni sportisti, ali i sociolozi sporta. Dr sci. Sandra Radenović nas je informisala na koji način studenti medicine mogu da se upoznaju sa ovom i sličnom tematikom u okviru nastavnog programa integrisanih akademskih studija medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.