WADA menja segment S.2.1 na 2014 Listi zabranjenih doping sredstava – ksenon i argon su zabranjene supstance od 1. septembra 2014. godine

Objavljeno: 2.6.2014

PL_EnglishCover-285x488[1]Svetska antidoping agencija (WADA) je objavila amandman na odeljak S2.1 na Listi zabranjenih doping sredstava 2014.

Aktivatori hipoksija-induktivnog faktora ( HIF ) – gasovi ksenon (Xe) i argon (Ar) će biti dodati na Listu zabranjenih supstanci 2014, nakon preporuke koja je odobrena od strane Izvršnog odbora WADA tokom sastanka održanog u maju.

Nakon nedavnih upozorenja o ksenonu i njegovom potencijalnom doping uticaju, WADA Odbor za zabranjenu listu razmatrao je ovo pitanje tokom sastanka u aprilu i preporučio da se dva plemenita gasa – ksenon i argon, stave na Listu zabranjenih supstanci.

Korisni efekti ovih plemenitih gasova koji se navode u radovima uključuju stimulaciju eritropoetina, povećanje kardiorespiratornog kapaciteta, sprečavanje mišićnog zamora, podizanje nivoa testosterona i poboljšanje raspoloženja sportiste.

Promena će biti na snazi nakon obaveznog obaveštajnog roka koji traje naredna tri meseca, i dok UNESKO iskomunicira sa svim zemljama članicama i potpisnicama svetskog antidoping kodeksa. Revidirana Lista zabranjenih supstanci 2014 će stupiti na snagu 1. septembra 2014. godine.

Promena na listi glasi:

S2. PEPTIDNI HORMONI, FAKTORI RASTA I SRODNE SUPSTANCE

Zabranjene su sledeće supstance i ostale supstance sa sličnom hemijskom strukturom ili sličnim biološkim dejstvom (a):
1. Agensi koji stimulišu eritropoezu [npr. eritropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO), stabilizatori i aktivatori hipoksijom indukovanog faktora (HIF) (npr. Ksenon i Argon) metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA), peginesatid (Hematid)];

Revidirana Lista zabranjenih supstanci 2014 se može naći na sajtu WADA
www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Prohibited-List/