Upotreba diuretika kao doping u sportu prikazana u stručnom članku

Објављено: 23.10.2014

Časopis „Arhiv za farmaciju” je nedavno objavio naučni rad našeg kolege i farmaceuta Dušana Antića pod nazivom „Upotreba diuretika kao doping u sportu”. Diuretici su lekovi koji se koriste u tretmanu hipertenzije, akutnih i hroničnih edema, srčane i bubrežne insuficijencije i drugim stanjima. Pored njihove upotrebe kao lekova, diuretici se često zloupotrebljavaju u sportu kao doping sredstvo. Na Listi zabranjenih supstanci u sportu diuretici se nalaze već više od 25 godina. Dva su razloga za njihovu upotrebu kao dopinga u sportu: da se za kratko vreme smanji težina sportiste u sportovima sa težinskim kategorijama ili da se ubrza izlučivanje iz organizma drugih doping supstanci (najčešće anaboličkih steroida). Poslednjih desetak godina diuretici su, prema podacima Svetske antidoping agencije, bili prisutni kod 5-8% svih dopingovanih sportista. Slična je situacija i u Srbiji, pri čemu je u 2010. godini od svih dopingovanih sportista čak 22,6% koristilo diuretike. Imajući u vidu efekte diuretika na organizam čoveka, potrebno je biti veoma obazriv sa njihovom upotrebom (zloupotrebom) jer posledice mogu biti fatalne. Navedene činjenice govore u prilog tome zašto su diuretici kao doping sredstvo bili aktuelni za proučavanje.

Koristimo ovu priliku da ispred Antidoping agencije Republike Srbije zahvalimo Dušanu Antiću na trudu i zainteresovanosti da obradi temu dopinga u svojoj naučnoj publikaciji, a vas pozivamo da procitate kompletan clanak.