Antidoping edukacija za trenere u sinhronom plivanju

Објављено: 15.12.2014

U subotu 13. decembra 2014 predstavnici ADAS su održali predavanje trenerima u sinhronom plivanju o promenama u novom Svetskom antidoping kodeksu. Druga tema su bile obavezujuće odredbe sportskih saveza vezane za novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu. Nove povrede antidoping pravila, obaveze i prava stručnog osoblja, strože kazne od 2015. godine i sve ostale promene koje su doneli Kod i zakon, bile su teme predavanja na seminaru sinhronim plivačicama, čime su oni ispoštovali organizaciju obavezne antidoping edukacija. Iako sinhrono plivanje ne spada u visokorizičan sport po pitanju dopinga, ovaj savez daje dobar primer kako se poštuju pravila i radi na kontinuiranoj edukaciji.