Elektronsku edukaciju ADAS pogledalo oko 1200 sportista

Objavljeno: 25.8.2015

Elektronsku edukaciju koja je aktivirana u martu ove godine, do sada je pogledalo oko 1200 sportista. Edukacija je zamišljenja kao video predavanje koje sportisti mogu da pogledaju informativno ili da rešavaju antidoping test na kraju predavanja. Odbojkaški savez Srbije i Rukometni savez Srbije su upravo u saradnji sa ADAS uveli elektronsku edukaciju kao obavezu za sve sportiste koji se takmiče u njihovim profesionalnim ligama. Oba saveza su u svojim pravilnicima za registraciju sportista naveli kao obavezu polaganje onlajn antidoping edukacije kao jedan od uslova za registraciju i takmičenje u narednoj takmičarskoj sezoni. Ovo je prvi put od kada postoji ADAS da savezi sprovode ovu vrstu edukacije i nameću je kao obavezu svojim sportistima, zbog čega se još jednom zahvaljujemo na saradnji. Rezultat toga je da broj pregleda edukacija na YouTube raste na dnevnoj bazi velikom brzinom.