Analiza 200 TUE u Srbiji

Objavljeno: 20.11.2015

Antidoping agencija Republike Srbije je krajem 2015. godine u svojoj evidenciji obeležila prijavu dvesta TUE tj. izuzetaka za terapeutsku upotrebu.

Osnovne informacije o TUE mogu se naći na sajtu ADAS www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-… a ovde ćemo kratko analizirati dvesta TUE kroz različite segmente.

Broj TUE prijava kroz godine je dosta varirao i najveći broj je zabaležen 2010. i 2011. godine kada je lokalna primena glukokortikosterida i beta 2 agonista zahtevala prijavu deklaracije o upotrebi.

 

broj-tue-prijava-po-godinama

 

Kada se pogledaju osnovne karakteristike sportista koji su prijavljivali TUE od 2007. godine, odnos muškaraca naspram žena iznosi 66% naspram 33%. Prosečan broj godina koje su imali sportisti imali u trenutku prijave TUE bio je 25±7 a opseg godina se kretao od 14 do 62 godine.

 

prijava-tue-prema-polu

 

Pet sportova (od ukupno 26 različitih) koji su imali najveći broj prijava TUE od 2007 godine su: košarka, fudbal, veslanje, rvanje i vaterpolo. Razlog za ovakvu raspodelu nalazi se kao prvo u masovnosti određenih sportova u Srbiji ali i u nivou takmičenja na koje ovi sportisti odlaze. Učestvovanje na svetskim i međunarodnim takmičenjima podrazumeva i strogo poštovanje pravila koja se tiču prijave TUE.

 

broj-tue-prijava-kroz-sportove

 

Najzastupljenije dijagnoze zbog kojih su sportisti morali da prijave TUE bile su iz grupe inflamatornih stanja lokomotornog aparata i to su sa udelom od 17% bili entezitisi, tendinitisi i fascitisi. Astma i lumbalni sindrom se nalaze na drugom i trećem mestu po broju prijava TUE sa 14% i 11% učestalosti.

 

dijagnoze-tue

 

Analiza 200 TUE pokazala je statistiku o kojoj predstavnici ADAS govore godinama unazad. (Zlo)upotreba sistemskih glikokortikoida je razlog zbog koga su sportisti najčešće morali da prijave TUE. Betametazon, dexametazon i metilprednizolon su tri najčešće zabranjenje supstance koje su prepisane kao deo terapije u lecenju sportista i nalaze se u preko 50% svih TUE prijava.

 

zabranjene-supstance-tue

 

Zabranjene supstance koje su sportisti primali u okvoru terapije, primenjene su najčešće sistemskim putem i to intramuskularno.

 

nacin-primene-zabranjenih-supstanci

 

Sportisti, većinom košarkaši, fudbaleri i veslači, prijavljivali su TUE najčešće zbog akutnih zapaljenjskih oboljenja pripoja tetiva i ligamenata. U terapiji sportista su dominantno bili zastupljeni sistemski glukokortikoidi zbog kojih je bila neophodna prijava TUE. Prijava izuzeća za terapeutsku upotrebu zbog lečenja hroničnih bolesti (npr. dijabetes) i dalje je retka, iako se ovi sportisti takmiče i na vrhunskom nivou. U oko 10% slučajeva TUE je morao da se procesuira preko internacionalnih federacija kojima sportisti pripadaju i u skoro 90% slučajeva je odobren.

Analiza 200 TUE prijava u prethodnih osam godina pokazala je da je edukacija sportista i ostalih sportskih radnika još uvek na nedovoljno razvijenom nivou. Uloga timskih lekara i medicinskog stručnog tima i dalje ostaje jedna od najvažnijih kako bi se broj TUE prijava povećao realnom broju indikacija koje postoje među našim sportistima. Dok neke svetske antidoping organizacije broje stotine TUE na godišnjem nivou, mi analiziramo 200 prijava tokom osam godina. To je jasan pokazatelj da je edukacija o značaju prijave TUE i dalje jedan od prioriteta ADAS.