Uloga dopinga u olimpizmu i društvenom progresu

Objavljeno: 25.10.2016

2

Dr Nenad Dikić je juče održao predavanje u okviru ciklusa predavanja „Olimpizam i društveni progres” u Muzeju nauke i tehnike. Organizator ovih predavanja je profesor Branislav Jevtić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Kao govornik pored dr Dikića i prof. Jevtića, bio je i dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje – profesor Saša Jakovljević. Teme su bile vezane za progres sportskih nauka i njihove implementacije u svakodnevni rad sa sportistima. Doping je, kao aktulena tema, posmatran iz ugla novina u načinu testiranja, etike i filozofije dopinga u budućnosti.

1