Одржана седница Управног одбора

Објављено: 7.3.2018

Дана 7. 3. 2018. године одржана је седница Управног одбора АДАС. Теме седнице су, поред редовних активности као што су усвајање записника са претходне седнице и извештаја о пословању, биле и доношење Одлуке о усвајању завршног рачуна за 2017. годину, затим Правилника о изменама и допунама правилника о усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом, те Одлуке о утврђивању висине такси у наредној години.