Srbija u potpunosti sprovodi UNESKO konvenciju protiv dopingovanja u sportu

Objavljeno: 24.1.2019
Према резултатима последњег испитивања усклађености и спровођења УНЕСКО Међународне конвенције против допинговања у спорту, које је спровео УНЕСКО, ниво усклађености и примене конвенције у Републици Србије оцењен је као „веома висок”. Антидопинг агенција Републике Србије је поносна на остварене резултате и наставиће и даље да предузима све прописане мере у борби против допинга у спорту.