Одбачена жалба на решења Српског касачког савеза

Коњички клуб „Царева Ћуприја“ из Београда поднео је, преко пуномоћника, жалбу Антидопинг одбору на решења Српског касачког савеза којима су кажњена одговорна лица: Зоран Тасић (1/2020) због повреде антидопинг правила – допинг позитивног резултата грла Jimmy Oaks на забрањену супстанцу ибупрофен; Михајло Кузманов (2/2020) због повреде антидопинг правила – допинг позитивног резултата грла Bobine Photo на забрањену супстанцу канабидиол; и Ђорђе Брзован (3/2020) због повреде антидопинг правила – допинг позитивног резултата грла Utsuri de Gerberoy на забрањене супстанце канабидиол и канабидолинска киселина. Будући да овај клуб не спада у лица овлашћена да поднесу жалбу, у складу са чланом 27. Закона о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014) и члановима 73 и 78. Правилника о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила, председник Антидопинг одбора је одбацио жалбу као поднету од стране неовлашћеног лица. Према члану 27. Закона, жалбу могу да поднесу 1) директор Антидопинг агенције; 2) надлежни међународни спортски савез; 3) Светска антидопинг агенција; 4) спортска организација којој спортиста или друго лице припада; 5) организатор спортског такмичења на коме је извршена допинг контрола; 6) надлежни национални спортски савез; 7) власник допинговане животиње; 8) спортиста или друго лице за које постоји сумња да је извршило повреду антидопинг правила, односно коме је изречена казна због повреде антидопинг правила.


Најновије вести


Све вести >