ДОПИНГ ПОЗИТИВНИ КОЊИ

Објављено: 5.1.2021

Грло Wild West било је допинг позитивно на забрањене супстанце након допинг контроле спроведене 10.10.2020. године. За решавање овог случаја у првом степену надлежан је Српски галопски савез односно Удружење за галопски спорт Србије.
Грло Гордон било је допинг позитивно на забрањене супстанце након допинг контроле спроведене 1.11.2020. године. За решавање овог случаја у првом степену надлежан је Српски галопски савез односно Удружење за галопски спорт Србије.
Грло Tulip O Hare било је допинг позитивно на забрањену супстанцу након допинг контроле спроведене 1.11.2020. године. За решавање овог случаја у првом степену надлежан је Српски галопски савез односно Удружење за галопски спорт Србије.
Грло Оксана било је допинг позитивно на забрањену супстанцу након допинг контроле спроведене 8.11.2020. године. За решавање овог случаја у првом степену надлежан је Српски касачкисавез односно Удружење за касачки спорт Србије.