PROMENE KOJE DONOSI NOVI SVETSKI ANTIDOPING KODEKS OD 2021. GODINE

Objavljeno: 7.1.2021

OBAVEŠTENJE ZA SPORTISTE I NJIHOV STRUČNI TIM

Od 1. januara 2021. godine stupa na snagu novi antidoping kodeks i ovim putem vas upoznajemo sa najznačajnijim promenama.

Svetski antidoping kodeks definiše antidoping pravila u sportu na celom svetu. Kodeks čuva osnovna prava, promoviše jednakost, ferplej i štiti zdravlje sportista. U junu ove godine prava sportista su objašnjena u dokumentu pod nazivom Athletes’ Anti-Doping Rights Act (Athletes’ Act) www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/athlete…

Kodeks je priznat od strane svih vladinih i nevladinih sportskih organizacija. Kako bi implementirali kodeks, svako telo koje je potpisnik kodeksa (kao što je Antidoping agencija Republike Srbije), mora da razvije program koji obuhvata nova antidoping pravila. Šta je najvažnije u antidoping kodeksu za 2021. godinu?

  • Definicija perioda na takmičenju – počinje u 23:59 h na dan pre takmičenja na kome sportista učestvuje, tokom samog takmičenja i dok se ne završi doping kontrola na tom takmičenju.
  • Detaljnija definicija “zaštićenih osoba” gde se podrazumevaju sportisti ili druge osobe koje su maloletne ili nemaju iskustvo na internacionalnim takmičenjima, kao i rekreativci tj. osobe koje nemaju iskustvo takmičenja na medjunarodnom nivou. Za obe grupe suspenzija zbog povrede antidoping pravila može biti smanjena.
  • Strogo insistiranje na edukaciji svih učesnika u sportu što je po prvi put definisano kroz Internacionalni standard za edukaciju.
  • Nova politika za supstance zloupotrebe – supstance koje su često predmet zloupotrebe u društvu, nevezano za sport i mogu se naći na Listi zabranjenih doping sredstava 2021 www.adas.org.rs/vesti/2020/12/25/lista-zabranjenih-doping-sr…
    Period suspenzije za ove supstance može da bude smanjen ukoliko sportista prođe program rehabilitacije i dokaže da je upotreba bila izvan takmičenja bez ideje poboljšanja sportskih sposobnosti
  • Zaštita uzbunjivača u dopingu – smatraće se povredom antidoping pravila ukoliko neko obeshrabruje ili preti osobi koja želi da prijavi informacije o korišćenju doping sredstava.

Antidoping agencija Republike Srbije je prevela novi antidoping kodeks i on se nalazi na sajtu ADAS za sve zainteresovane www.adas.org.rs/wp-content/uploads/dokumenti/svetski-antidop…

U skladu sa čl. 7 i 10 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, antidoping pravila sportskih saveza i Antidoping agencije moraju biti usklađena sa Svetskim antidoping kodeksom.