ПРОМЕНЕ КОЈЕ ДОНОСИ НОВИ СВЕТСКИ АНТИДОПИНГ КОДЕКС ОД 2021. ГОДИНЕ

Објављено: 7.1.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТИСТЕ И ЊИХОВ СТРУЧНИ ТИМ

Од 1. јануара 2021. године ступа на снагу нови антидопинг кодекс и овим путем вас упознајемо са најзначајнијим променама.

Светски антидопинг кодекс дефинише антидопинг правила у спорту на целом свету. Кодекс чува основна права, промовише једнакост, ферплеј и штити здравље спортиста. У јуну ове године права спортиста су објашњена у документу под називом Athletes’ Anti-Doping Rights Act (Athletes’ Act) www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/athlete…

Кодекс је признат од стране свих владиних и невладиних спортских организација. Како би имплементирали кодекс, свако тело које је потписник кодекса (као што је Антидопинг агенција Републике Србије), мора да развије програм који обухвата нова антидопинг правила. Шта је најважније у антидопинг кодексу за 2021. годину?

  • Дефиниција периода на такмичењу – почиње у 23:59 h на дан пре такмичења на коме спортиста учествује, током самог такмичења и док се не заврши допинг контрола на том такмичењу.
  • Детаљнија дефиниција “заштићених особа” где се подразумевају спортисти или друге особе које су малолетне или немају искуство на интернационалним такмичењима, као и рекреативци тј. особе које немају искуство такмичења на медјународном нивоу. За обе групе суспензија због повреде антидопинг правила може бити смањена.
  • Строго инсистирање на едукацији свих учесника у спорту што је по први пут дефинисано кроз Интернационални стандард за едукацију.
  • Нова политика за супстанце злоупотребе – супстанце које су често предмет злоупотребе у друштву, невезано за спорт и могу се наћи на Листи забрањених допинг средстава 2021 www.adas.org.rs/vesti/2020/12/25/lista-zabranjenih-doping-sr…
    Период суспензије за ове супстанце може да буде смањен уколико спортиста прође програм рехабилитације и докаже да је употреба била изван такмичења без идеје побољшања спортских способности
  • Заштита узбуњивача у допингу – сматраће се повредом антидопинг правила уколико неко обесхрабрује или прети особи која жели да пријави информације о коришћењу допинг средстава.

Антидопинг агенција Републике Србије је превела нови антидопинг кодекс и он се налази на сајту АДАС за све заинтересоване www.adas.org.rs/wp-content/uploads/dokumenti/svetski-antidop…

У складу са чл. 7 и 10 Закона о спречавању допинга у спорту, антидопинг правила спортских савеза и Антидопинг агенције морају бити усклађена са Светским антидопинг кодексом.