Održana redovna sednica Upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 12.3.2021

Dana 12.3.2021. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS. Između ostalog, Upravni odbor je usvojio završni račun, Pravilnik o listi zabranjenih sredstava za konje i doneo tri nova pravilnika:Pravilnik o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja, Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu i Pravilnik o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila, usklađena sa najnovijim izmenama Svetskog antidoping kodeksa i međunarodnih standarda, u skladu sa Zaključkom usvojenim na sednici Upravnog odbora 22.12.2020. godine.