Савет спортиста Антидопинг агенције Републике Србије

Објављено: 13.12.2023

Одлуком директора Антидопинг агенција Републике Србије је формирала Савет спортиста.

Задатак Савета спортиста је да пружи другачији угао гледања на рад саме Антидопинг агенције Републике Србије, њених органа и тела, директора и запослених по свим релевантним антидопинг питањима и да заступа ставове и права спортиста у вези са антидопингом, а нарочито:

• Подржава и промовише глас спортиста о антидопинг питањима ангажовањем, информисањем и комуницирањем са спортистима, представницима спортиста и другим релевантним заинтересованим странама;
• Континуирано прати и даје повратне информације од спортиста о антидопинг програмима и активностима;
• Разматра, евалуира и даје смернице о образовним програмима и материјалима;
• Пружа увид и повратне информације о ставу спортиста према Светском антидопинг програму укључујући Светски антидопинг кодекс, међународне стандарде, АДАМС, и сл.;
• Промовише чист спорт;
• Промовише антидопинг активности и учествувује у истима на захтев Антидопинг агенције;
• Помаже у изналажењу ефикасних начина да се допре до свести спортиста и помоћног особља спортиста о вредностима фер плеја, етике и заштите здравља спортиста.

Чланови Савета спортиста су:

1) Зорана Аруновић-Председник
2) Весна Читаковић-Ђурашић
3) Филип Филиповић
4) Давор Штефанек
5) Растко Јокић
6) Невена Игњатовић