SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Objavljeno: 22.12.2023

Održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS, 22.12.2023. godine.

 • Na sednici su usvojeni sledeći akti:
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju u periodu od 16.9.2023. do 6.12.2023. godine
 • Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu
 • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu
 • Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za konje za 2024. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila
 • Odluka o usvajanju Programa rada za 2024. godinu
 • Odluka o usvajanju Programa doping kontrola za 2024. godinu
 • Odluka o imenovanju doping kontrolora.