Antidoping edukacija Klizačkog saveza

Objavljeno: 23.4.2024

Na poziv Klizačkog saveza Srbije, ADAS je održao antidoping edukaciju za članove ovog saveza.

Predavanje je održala Mag. farm. Gorica Milovanović.

Pored sportista, predavanju su prisustvovali i roditelji maloletnoh članova, kao i treneri.

Najveći akcenat predavanja bio je na prevenciji nenamernog dopinga u sportu i posedicama dopinga.

Tokom predavanja podeljeni su i džepni priručnici za ostale članove saveza.

Zahvaljujemo se prisutnim sportistima na veoma aktivnom učešću tokom predavanja i Klizačkom savezu na pozivu.