Play True Day slave sportisti Srbije

Objavljeno: 12.4.2021

Antidoping agencija Republike Srbije obeležila je sa nacionalnim vrhunskim sportistima dan čiste igre – Play True Day za koji je inicijativa krenula od Svetske antidoping agencije. Zahvaljujući vizuelnom materijalu koji je WADA ponudila svim agencijama sveta, srpski sportisti su preko svih društvenih mreža proslavili ovaj dan.

Studentska udruženja Farmaceutskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, izrazili su želju da obeleže Play True Day putem tribina i elektronskih predavanja koja su održana 9. aprila i 12. aprila, oba sa temama posvećenim borbi protiv dopinga.