Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS) osnovana je Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu iz 2005. godine, a sa radom je počela 1. januara 2006. godine. U periodu nakon toga donet je Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu 2009. godine, Zakon o sprečavanju dopinga u sportu iz 2014. kao i Zakon o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju dopinga u sportu iz 2021. godine.

ADAS je nacionalna antidoping agencija čija je uloga da sačuva čist sport, integritet sporta i zaštiti čistog sportistu.

ADAS na teritoriji Republike Srbije sprovodi sledeće aktivnosti: doping kontrole sportista na takmičenju, doping kontrole izvan takmičenja, imenovanje doping kontrolora, saradnju sa WADA akreditovanim laboratorijama, menadžment rezultata, edukacija, doping kontrola konja, administriranje Nacionalne registrovane test grupe, administriranje Izuzeća radi primene u terapijske svrhe (TUE), administriranje ADAMS baze, saradnja sa nacionalnim i internacionalni sportskim federacijama, saradnja sa Svetskom antidoping agencijom (WADA) kao i druge aktivnosti u vezi sa pravnom regulativom po pitanju prevencije dopinga u sportu.

Doping kontrolori ADAS-a, njih 50, obučeni su za kontrole kako na domaćim, tako i na velikim međunarodnim tamičenjima.

ADAS je samostalno organizovao doping kontrole na preko 200 međunarodnih takmičenja održanih u Srbiji. U periodu od 17 godina ADAS je sproveo 12614 doping kontrola. Doping kontrolori ADAS su radili doping kontrole na najvećim sportskim takmičenjima kao što su Olimpijske igre u Vankuveru, Londonu, Rio de Žaneiru, Pjong Čangu i prvim evropskim olimpijskim igrama u Bakuu. U okviru projekta „Vršnjačke edukacije“ edukovano je preko 10.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

ADAS u svojim redovima, između ostalog, ima člana Stalnog komiteta Svetske antidoping agencije za zdravlje, medicinu i istraživanje.

Antidoping agencija je doprinela unapređenju čistog sporta naučnim istraživanjem i obrazovnim inicijativama fokusiranim na prevenciju. Antidoping agencija Republike Srbije je tokom 17 godina postojanja izrasla u jednu od najpoštovanijih ustanova u sportu, koja je znanjem i radom postala ne samo partner sportskim organizacijama u zemlji, nego i velikom broju organizacija u svetu.

ADAS posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama.

Matični broj: 17640771
PIB: 104231967
Šifra delatnosti: 9319
Evidencioni račun: 808670401
Broj za CRF (registracija faktura – JB KJS): 80867