Učenici bi se mogli suočiti sa doživotnim zabranama zbog dopinga

Objavljeno: 30.10.2014
Učenici bi se mogli suočiti sa doživotnim zabranama zbog dopinga. FOTO: Robert Cianflone/Getty Images

Učenici bi se mogli suočiti sa doživotnim zabranama zbog dopinga. FOTO: Robert Cianflone/Getty Images

 
 

(iol sport) Kejptaun – Doživotne zabrane bavljenja sportom mogu postati stvarnost za učenike uhvaćene u dopingu, jer vlada pokušava da zaustavi talas steroida i upotrebe droga koji hara kroz škole.

 

Deca školskog uzrasta za koje se utvrdi da koriste droge – naročito steroide i metamfetamin – mogla bi da se suoče sa istim posledicama kao i profesionalni sportisti koji koriste zabranjene supstance ako predloženi amandmani uđu u zakon, što je zakazano za sledeću godinu.

 

O ovome se pričalo u parlamentu u utorak, kada je Ministarstvo za sport, rekreaciju i osnovno obrazovanje upoznalo odbornike za ove predmete sa napretkom u pripremi amandmana na Zakon o Južnoafrički školama i Zakona o školama bez droga kako bi se omogućilo nasumično testiranje na droge u školama.

 
 

www.iol.co.za/sport/more-sport/pupils-could-face-life-bans-f…