PROJEKAT ADAS I WADA

Objavljeno: 30.12.2007

Kroz istorijat upotrebe zabranjenih sredstava u sportu često je javnost skretala pažnju na doktore, kao moguće protagoniste dopinga. S obzirom da je na dve prethodne olimpijade uočen porast pozitivnih slučajeva u balkanskim zemljama i sami sportisti ovog regiona izgubili 5 medalja zbog pozitivnih doping slučajeva u žiži interesovanja opet su se našli doktori i njhovo znanje o dopingu. Sa tom idejom je pokrenut projekat odobren od strane Svetske antidoping agencije sa ciljem da se procene stavovi, iskustva i nivo informisanosti doktora iz pet zemalja balkanskog regiona.

Projekat je podeljen u 4 faze, a u toku ove godine su prezentovani rezultati obrade upitnika o nivoa znanja doktora iz regiona o dopingu na nacionalnim kongresima sportske medicine održane u Rumuniji, Bugarskoj i Turskoj, a finalni rezultati dvogodišnje studije će se predstaviti na 15. balkanskom kongresu sportske medicine u Bukureštu iduće godine.

Značaj ovog projekta je u tome što se kroz edukaciju, seminare i kongrese sportske medicine pokušava ostvariti uticaj na opštu javnost i sve učesnike u sportu od sportista do klupskih lekara, fizioterapeuta u pogledu važnosti problema dopinga u sportu na nivou Balkana. Samim tim postiže se porast nivoa znanja svih učesnika antidoping pokreta.