SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ADAS

Objavljeno: 12.9.2008

Održana je sednica Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije. Upravni odbor je pozitivno ocenio rad agencije u proteklom periodu. Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu, Pravilnika o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila i Pravilnika o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja. Usvojene izmene i dopune stupiće na snagu po objavljivanju u Službenom glasniku Republike Srbije.