Godišnji sastanak ANADO

Objavljeno: 8.4.2010

Predstavnci ADAS, dr Marija Anđelković i dr Nenad Dikić učestvuju na godišnjem sastanku Asocijacije nacionalnih antidoping organizacija (ANADO) u Bukureštu. Među mnogim temama biće govora o internacionalnim standardima za testiranje, pripremama za Olimpijske igre u Londonu 2012, programu kvaliteta, edukacji o antidopingu, kao i clijevima i aktivnostima ANADO.

Jedno od pitanja koje će biti na dnevnom redu je i pitanje punog članstva Olimpijskog komiteta Kosovo, jer je to u suprotnosti sa statutom ANADO i svim međunarodnim dokumentima prihvaćenim od strane Međunardodnog olimpijskog komiteta i Svetske antidoping agencije.

ADAS se zahvaljuje Rumunskoj nacionalnoj antidoping agenciji (RNADO) i njenom predsedniku Gracijeli Važijali na odličnoj organizaciji i podršci.