Održana sednica Upravnog odbora ADAS

Објављено: 12.3.2014

Upravni odbor ADAS-a održao je sednicu 11. 3. 2014. godine. Na sednici su između ostalog usvojeni i završni račun za 2013. godinu, Odluka o izmenama Statuta, Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu, Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila i Odluka o izmenama poslovnika Upravnog odbora.