Kontinuirana medicinska edukacija: Psihijatrija, sport i doping

Objavljeno: 26.5.2014

Zbog velikog interesovanja članova UMSS obaveštvamo vas da će se KME iz psihijatrije na temu:

1. Psihijtarija i fizička aktivnost – Dr Nenad Dikić

2. Upotreba psihijatrijskih lekova sa liste zabranjenih sredstva u sportu – Dr Marija Anđelković

održati 05. 06. 2014 u 12h u Upravnoj zgradi Klinike za psihijatriju (Upravna zgrada Klinike za psihijatriju se nalazi pored očne klinike, a preko puta dermatovenerologije. Pored se nalazi ekonomska sluzba KCS (mala žuta zgrada)).