Godišnji sastanak u laboratoriji u Beču posvećen zabranjenoj listi

Objavljeno: 25.11.2014

Sastanak je održan u akreditovanoj antidoping laboratoriji u Seibersdorfu, Beč.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih antidoping agencija u regionu, predstavnici američke antidoping agencije (USADA), predstavnici UEFA i INADO (asocijacija koja okuplja svetske NADO).
Glavna tema ovog sastanka je bila Lista zabranjenih supstanci i sve promene koje je do današnjeg dana pretrpela, kao i novi standardi testitanja koji počinju da važe od 2015.

Održana su detaljna predavanja o najznačajnijim grupama zabranjenih supstanci, kao i onim novim koji se razvijaju i postaju pretnja borbi protiv dopinga. Dr Nenad Dikić je imao zapaženo predavanje o anaboličkim steroidima i novom pristupu kroz sagledavanje ilegalne trgovine lekovima i suplementima koji su kontaminirani anabolicima.

Glukokortikoidi, EPO, genetski doping, ksenon, peptidi i hormon rasta su neke od supstanci koje su analizirane od strane predavača i eksperata iz oblasti istraživanja u dopingu.

Prezentovana je sistem “Paperless Controls” koji stoji kao jedan od strateških ciljeva svih NADO, pa tako i ADAS u budućnosti. On predstavlja pojednostavljem sistem kompletne doping procedure gde se umesto brojnih formulara podaci unose kroz tablet i automatski prenose u antidoping bazu podataka.

Prof Günter Gmeiner, načelnik laboratorije za doping analizu, je govorio o novim standardima testiranja koje je WADA kroz svoj tehnički dokument poslala svim NADO na usvajanje i primenu. Steroidni profil koji sada zahteva dodatne analize radi potvrđivanja nepovoljnog analitičkog nalaza, uticaće na veće finansijske zahteve doping kontrole.