ADAS na sajmu sporta

Objavljeno: 3.12.2014

Antidoping agencija Republike Srbije je učestvovala na III međunarodnom Sajmu sporta pod nazivom Sportska strana Srbije. U okviru II antidoping edukacije na Sajmu sporta za preko 300 sportista stipendista Ministarstva omladine i sporta održana su 2 predavanja.

Prvo predavanje pod nazivom “Novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu-najvažnije promene” održala je Dr Milica Vukašinović-Vesić, direktor Antidoping agencije Republike Srbije. Uzimajući u obzir činjenicu da je novi Zakon o sprečavanju doping u sportu usvojen smatrali smo da je veoma značajno sportistima stipendistima prezentovati najnovije izmene ovog Zakona. Takodje smo sportistima još jednom prezentovali najnovije izmene svetskog antidoping kodeksa a njegovo stupanje na snagu od 1. januara 2015.godine je zahtevalo da se na ovoj konferenciji sportisti još jednom podsete novih prava i obaveza koje sa njima dolaze.

Drugo predavanje pod nazivom “Uloga pravilne ishrane i suplementacije u borbi protiv dopinga – aktuelna dešavanja i iskustva iz prakse” održala je Dr Marija Anđelković savetnik za TUE i RTG Antidoping agencije Republike Srbije.

U okviru ovog predavanja prezentovan je zvanični stav Međunarodnog olimpijskog komiteta koji podržava činjenicu da količina, sastav i vremenski unos hrane mogu značajno da utiču na razvoj sportskih performansi. Sportisti, treneri i ostali učesnici u sportu prepoznaju i priznaju da ishrana ima veliku ulogu u postizanju sportskog uspeha. Koristi od pravilne ishrane uključuju: ostvarenje optimalnih rezultata na treningu i takmičenju, poboljšan oporavak između treninga i takmičenja, postizanje i održavanje željene telesne mase i telesne kompozicije, smanjen rizik od povreda i oboljenja i istrajnost u postizanju visokih nivoa takmičarskih performansi. Jasan uticaj pravilne ishrane i suplementacije na poboljšanje sportske sposobnosti neposredno utiče na njihovu aifrmaciju i posledično smanjenje korišćenja nedozvoljenih doping supstanci. Kontinuirana edukacija Antidoping agencije Republike Srbije se upravo zato nije ograničila samo na borbu protiv dopinga u sportu, već i na informisanje sportske javnostu u Srbiji, o značaju ishrane i suplementacije. Knjiga “Praktična sportska ishrana” izdata 2010.godine u saradnji sa Udruženjem za medicinu sporta Srbije, predstavljala je uspešan početak aktivne edukacije iz oblasti ishrane i suplementacije, a sportisti Srbije od tada dobijaju konstantnu podršku i savete od strane ADAS. Sportisti Srbije su imali priliku da više puta budu anketirani o njihovim nutritivnim, zdravstvenim navikama i navikama vezanim za suplementaciju, pa su rezultati tih upitnika objavljeni na ovom predavanju.

Takođe smo u okviru IX Nacionalnog seminara za stručno usavršavanje sportskih radnika u sistemu sporta Republike Srbije održali još dva predavanja: “Novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu i novi Svetski antidoping kodeks – prava i obaveze sportskih saveza u narednom period” i “Kaznena politika u skladu sa izmenama Svetskog antidoping kodeksa.

Tokom Sajma sporta sproveli smo Athlete Outreach program koji je licenciran i preuzet od strane Svetske antidoping agencije. Program se sastojao od kviza koji u sebi ima različita pitanja vezano za doping i antidoping borbu. Više od 80% tačnih odgovora podrazumeva da je sportista uspešno rešio kviz i kao nagradu dobijali su na poklon šal ili kapu. Tokom rešavanja kviza sa predstavnicima ADASa više od 500 sportista je kroz tačne i netačne odgovore sticalo i proširilo svoja znanja vezano za Listu zabranjenih supstanci, proceduru doping kontrole, štetnosti doping sredstava i proceduru terapeutskog izuzeća.

Galeriju slika možete pogledati i na našoj Facebook stranici