Antidoping edukacija za trenere u rukometu

Objavljeno: 15.12.2014

U subotu 14. decembra 2014. predstavnici ADAS su održali predavanje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, a u okviru Projekta sportskog usavršavanja trenera u procesu sticanja treće kategorije u skladu sa odredbama Rink Konvencije. Predavanje pod nazivom „Doping u sportu i primena novog Zakona o sprečavanju dopinga u sportu” imali su priliku da slušaju treneri koji su angažovani u rukometu. Tema su bile obavezujuće odredbe sportskih saveza vezane za novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu. Nove povrede antidoping pravila, obaveze i prava stručnog osoblja, strožije kazne od 2015. godine i sve ostale promene koje su doneli Kod i zakon, kao i osnovne informacije o listi zabranjenih supstanci, izuzećima radi terapeutske upotrebe i drugim temama relevantnim za oblast dopinga u sportu. S obzirom na to da prema broju doping pozitivnih slučajeva rukomet spada u grupu najrizičnijh sportova u našoj zemlji nadamo se da će ovo predavanje biti od koristi rukometnim trenerima kako bi pravim savetom pomogli sportistima u njihovim klubovima.