ADAS na seminaru sudskih veštaka u medicini rada

Objavljeno: 16.5.2016

Dr Nenad Dikić i prof Nenad Đurđević su juče i prekjuče održali predavanje na kongresu koji je organizovalo Udruženje sudskih veštaka u medicini rada. Po prvi put je sport iz ugla sudskih veštaka posmatran kao profesija koja shodno tome ima profesionalna oboljenja koja se tiču medicine rada. Sudskomedicinsko veštačenje štete nastale pri sportskim aktivnostima je bila tema 16. simpozijuma koji organizuje ovo udruženje. Dr Nenad Dikić je održao predavanje na temu – Doping kao predmet sudskomedicinskog veštačenja a prof Nenad Đurđević je održao predavanje na temu – Zakonska osnova za veštačenje o dopingu. Oba predavanja su bila izuzetno zapažena i izazvala su duskusiju među lekarima i sudijama koji su o dopingu prvi put slušali u okviru svojih simpozijuma. Predavanje dr Vesić i dr Anđelković je predviđeno sutra na istom simpozijumu koji se održava u Vrnjačkoj Banji. Teme će biti vezane za rad ADAS u prethodnom periodu a dr Marija Anđelković će izneti primere iz prakse vezane za iskustvo diretno iz sudnice i sudskog veštačenja iz oblasti dopinga.