Sednica upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 13.3.2017

Dana 10.3.2017. održana je sednica Upravnog odbora ADAS. Na sednici, Upravni odbor je usvojio Izveštaj o poslovanju u prva dva meseca 2017. godine, Završni račun za 2016. godinu, novu listu zabranjenih doping sredstava za konje, nove formulare za doping kontrolu i tue u skladu sa formularima Svetske antidoping agencije i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu u skladu sa izmenama zakona koji reguliše ovu oblast, te Odluku o utvrđivanju visine taksi u 2018. godini.