Održana sednica Upravnog odbora

Objavljeno: 22.12.2017

Na sednici Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije održanoj 21.12.2017. godine, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora održane 15.9.2017. godine
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju u periodu od 1.9.2017. do 1.12.2017. godine
3. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2018. godinu
4. Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2018. godinu
5. Odluka o usvajanju Programa rada za 2018. godinu
6. Odluka o usvajanju Programa doping kontrola za 2018. godinu
7. Odluka o usvajanju Kadrovskog plan za 2018. godinu
8. Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za 2018. godinu
9. Odluka o imenovanju TUE odbora
10. Izmene i dopune Etičkog kodeksa