Održana sednica Upravnog odbora

Objavljeno: 22.12.2017
Na sednici Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije održanoj 21.12.2017. godine, usvojene su sledeće odluke: 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora održane 15.9.2017. godine 2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju u periodu od 1.9.2017. do 1.12.2017. godine 3. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2018. godinu 4. Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2018. godinu 5. Odluka o usvajanju Programa rada za 2018. godinu 6. Odluka o usvajanju Programa doping kontrola za 2018. godinu 7. Odluka o usvajanju Kadrovskog plan za 2018. godinu 8. Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za 2018. godinu 9. Odluka o imenovanju TUE odbora 10. Izmene i dopune Etičkog kodeksa