ADAS spada u 8% svetskih nacionalnih antidoping agencija koje su u saglasnosti sa Antidoping kodeksom 2015.

Objavljeno: 26.3.2018

Od 1. januara 2015. godine, od kada stupio je na snagu revidirani Svetski antidoping kodeks, antidoping zajednica je posvetila mnogo napora da ga implementira u pravilima, propisima, zakonima i programima svih svojih članica, nacionalnih antidoping agencija, internacionalnih federacija, organizatora velikih takmičenja i ostalih antidoping organizacija. Nakon toga WADA se usredsredila na proveru kvaliteta antidoping upitnika za nadgledanje usaglašenosti sa Kodeksom 2015 i svim pratećim standardima.

Na upravo završenom WADA simpozijumu predstavljeni su prvi rezultati provere usaglašenosti. Kako smo već informisali javnost ADAS je početkom godine dobio potvrdu da je potpuno u saglasnosti sa Kodeksom 2015, ali tada nismo znali da spadamo u mali broj nacionalnih antidoping agencija (NADO) koji su taj cilj postigle. Tačnije od 204 NADO samo je 16 uspelo, a među njima i Antidoping agencija Republike Srbije, odnosno od 51 NADO u Evropi, ADAS je jedna od 11 koje su postigle saglasnost.

Ovo ne samo da je velik uspeh za našu zemlju, već i dokaz da sve godine ADAS radi prema standardima i Kodeksu i da je jedan od lidera u ovoj oblasti u Evropi i svetu.