Doping i suplementacija na kongresu privatnog sektora u zdravstvu

Objavljeno: 27.2.2019

Na Prvom međunarodnom kongresu zdravstvenih radnika u privatnom sektoru koji je održan prošlog vikenda, ADAS je bio prezentovan predavanjem dr Nenada Dikića. Tema je bila “Suplementacija u sportu i antidoping”. Kongres je imao preko 1000 učesnika i zvanični program u kome je doping bila jedna od sfera interesovanja. Prisutni zdravstveni radnici su imali dosta pitanja o tome šta je dozovljeno a šta zabranjeno u lečenju sportista, a sa čim se oni svakodnevno susreću.