Redovna sednica Upravnog odbora

Objavljeno: 22.9.2022

Dana 21.09.2022. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS. Na sednici su usvojeni Izveštaj o poslovanju u proteklom periodu i Zapisnik sa prošle sednice, a doneta je i Odluka o visini taksi za usluge koje pruža ADAS u 2023. godini. Takse nisu menjane i ostale su na istom nivou kao i prethodnih godina.