Online sastanak CEADO tima za prevenciju i edukaciju

Objavljeno: 26.6.2023

U prethodnom periodu održani su online sastanci predstavnika nacionanih antidoping agencija članica Centralno Evropske Antidoping agencije (CEADO).

Sastancima su prisustvovali koordinatori za edukaciju i prevenciju svih devet zemalja članica.

Glavne teme sastanaka bile su: zajedničke aktivnosti za PlayTrueDay2023, razvijanje digitalne platforme za razmenu iskustava i materijala kao modeli najbolje prakse u edukaciji, zajednički Whereabouts projekat, najava face to face sastanaka za dalji edukativni razvoj i planiranje.

O prvom održanom sastanku više na: www.ceado.org/en/newsshow-online-meeting-of-the-ceado-preven…