Uloga farmaceuta u borbi protiv dopinga u sportu

Objavljeno: 3.10.2023

Након потписивања споразума о сарадњи у заједничкој борби против допинга у спорту, Антидопинг агенција Србије одржала је предавање члановима Фармацеутске коморе Србије.

Континуирана едукација одржана је на тему „Улога фармацеута у борби против допинга у спорту“.

Током два сата сесије предавање су одржале:
Проф. др Милица Вукашиновић Весић – Увод у светски антидопинг програм и Кодекс; Закони и послови Антидопинг агенције Републике Србије
Маг. фарм. Горица Миловановић – Допинг и антидопинг правила; Листа забрањених допинг средстава
Маг. фарм. медицински биохемичар Јелена Рашић Ожеговић – Изузеће за терапеутску употребу (ТУЕ); Ризици употребе суплемената у спорту

Током сесије фармацеути су упознати са светским антидопинг системом и Кодексом, Листом забрањених допинг средстава и процедуром изузећа за терапеутску употребу (ТУЕ).

Кроз практичне примере претраге и рада на Листи фармацеути су упознати са лековима који се налазе на Листи забрањених допинг средстава, здравственим ризицима повезаним са најчешће коришћеним допинг средствима, као и ризиком употребе суплемената у спорту.

Континуираној едукацији присуствовало је 500 фармацеута, чланова Фармацеутске коморе Србије.
Током сесије учесници су показали велико интересовање и разумевање теме уз постављање великог броја питања.

Прва едукација спроведана у сарадњи са Фармацеутском комором имала је за циљ подизање свести и едукацију фармацеута о њиховом активном учешћу у превенцији ненамерног допинга у спорту.