Uloga farmaceuta u borbi protiv dopinga u sportu

Objavljeno: 3.10.2023

Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji u zajedničkoj borbi protiv dopinga u sportu, Antidoping agencija Srbije održala je predavanje članovima Farmaceutske komore Srbije.

Kontinuirana edukacija održana je na temu „Uloga farmaceuta u borbi protiv dopinga u sportu“.

Tokom dva sata sesije predavanje su održale:
Prof. dr Milica Vukašinović Vesić – Uvod u svetski antidoping program i Kodeks; Zakoni i poslovi Antidoping agencije Republike Srbije
Mag. farm. Gorica Milovanović – Doping i antidoping pravila; Lista zabranjenih doping sredstava
Mag. farm. medicinski biohemičar Jelena Rašić Ožegović – Izuzeće za terapeutsku upotrebu (TUE); Rizici upotrebe suplemenata u sportu

Tokom sesije farmaceuti su upoznati sa svetskim antidoping sistemom i Kodeksom, Listom zabranjenih doping sredstava i procedurom izuzeća za terapeutsku upotrebu (TUE).

Kroz praktične primere pretrage i rada na Listi farmaceuti su upoznati sa lekovima koji se nalaze na Listi zabranjenih doping sredstava, zdravstvenim rizicima povezanim sa najčešće korišćenim doping sredstvima, kao i rizikom upotrebe suplemenata u sportu.

Kontinuiranoj edukaciji prisustvovalo je 500 farmaceuta, članova Farmaceutske komore Srbije.
Tokom sesije učesnici su pokazali veliko interesovanje i razumevanje teme uz postavljanje velikog broja pitanja.

Prva edukacija sprovedana u saradnji sa Farmaceutskom komorom imala je za cilj podizanje svesti i edukaciju farmaceuta o njihovom aktivnom učešću u prevenciji nenamernog dopinga u sportu.