Savet sportista Antidoping agencije Republike Srbije

Objavljeno: 13.12.2023
Одлуком директора Антидопинг агенција Републике Србије је формирала Савет спортиста. Задатак Савета спортиста је да пружи другачији угао гледања на рад саме Антидопинг агенције Републике Србије, њених органа и тела, директора и запослених по свим релевантним антидопинг питањима и да заступа ставове и права спортиста у вези са антидопингом, а нарочито: • Подржава и промовише глас спортиста о антидопинг питањима ангажовањем, информисањем и комуницирањем са спортистима, представницима спортиста и другим релевантним заинтересованим странама; • Континуирано прати и даје повратне информације од спортиста о антидопинг програмима и активностима; • Разматра, евалуира и даје смернице о образовним програмима и материјалима; • Пружа увид и повратне информације о ставу спортиста према Светском антидопинг програму укључујући Светски антидопинг кодекс, међународне стандарде, АДАМС, и сл.; • Промовише чист спорт; • Промовише антидопинг активности и учествувује у истима на захтев Антидопинг агенције; • Помаже у изналажењу ефикасних начина да се допре до свести спортиста и помоћног особља спортиста о вредностима фер плеја, етике и заштите здравља спортиста. Чланови Савета спортиста су: 1) Зорана Аруновић-Председник 2) Весна Читаковић-Ђурашић 3) Филип Филиповић 4) Давор Штефанек 5) Растко Јокић 6) Невена Игњатовић