SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ADAS

Objavljeno: 2.2.2024

Održana je sednica Upravnog odbora za 2.2.2024. godine. Na sednici je, između ostalih aktivnosti, usvojen i Završni račun za 2023. godinu, kao i izmene Finansijskog plana za 2024. godinu, raspodelom sredstava na odobrenom izvoru 13.