UEFA seminar

Objavljeno: 19.4.2024

U protekloj sedmici UEFA je organizovala antidoping seminar u Nionu.

Seminaru je prisustvovalo više od 100 predstavnika nacionalnih fudbalskih asocijacija i nacionalnih antidoping agencija. Srbiju su predstavljali Dr Dejan Aleksandrić, lekar A tima fudbalske reprezentacije Srbije i Mr ph Gorica Milovanović, menadžer za edukaciju u ADAS.

Dvodnevni seminar bio je posvećen daljem razvoju HatTrick projekta usmerenog na antidoping edukaciju nacionanih selekcija i klubova. Definisane su grupe za obaveznu antidoping edukaciju u nastavku projekta.

Cilj dvodnevnog seminara bio je razmena dosadašnjeg iskustva među zemljama učesnicama, razvijanje strategije za dalji nastavak antidoping edukacije i jačanje saradnje između nacionalnih saveza i antidoping agencija.