Studio B – Beograde, dobar dan

Објављено: 5.3.2015

Napomena: Tema priloga je naučna konferencija “Žene u sportu” u hotelu Izvor u Aranđelovcu. Organizator: Fakultet za sport, Univerzitet „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu. Datum i vreme održavanja: 08. mart 2015. godine (nedelja) od 10. 00 do 19.00 časova. Mesto održavanja: Hotel “Izvor”, Aranđelovac, Mišarska bb

TEMATSKE CELINE:
Društveno-ekonomski kontekst mesta i uloge žene u sportu, Sociološko-psihološki kontekst mesta i uloge žene u sportu, Položaj žena u sportu posebnih društvenih grupa (Vojska, Policija…), Strategija integracije žena u sportu u odnosu na Startegiju razvoja sporta za period 2014- 2018, Zakonska regulativa sa aspekta pozicije žena u sportu, Pozicija, mogućnosti i izazovi učešća žena u sportu u Srbiji, Žene u sportskim medijima, Žene na poslovima menadžmenta, Žene sportistkinje, Žene treneri/sudije, Specifičnosti rada žena u sportu osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama, Edukacija kadrova sa aspekta rada žena u sportu

CILJ KONFERENCIJE
Razmena znanja, iskustava i informacija značajnih za rešavanje teorijskih i praktičnih pitanja učešća žena u sportu, sa posebnim osvrtom na sport u Republici Srbiji. Na konferenciji će učestvovati i direktorka Antidoping agencije dr Milica Vukašinović-Vesić.