(Srpski) ADAS i UMSS predstavnici Srbije na kongresu Američkog koledža sportske medicine (ACSM)