(Srpski) Prvi potpisnici memoranduma o saradnji u okviru Mreže za čistu igru