Ekskluzivni intervju o dopingu krvi: detekcija autologne transfuzije krvi sa biomarkerima

Објављено: 19.2.2015

Autologous Blood Transfusion

 

(SelectScience) Doping krvi odnosi se na metode koje sportisti koriste za povećanje količine kiseonika u krvotoku, što dovodi do boljih performansi. Autologna transfuzija u odnosu na doping krvi odnosi se na zabranjeni proces kojim sportista vadi i pohranjuje sopstvenu krv sa ciljem da ju transfuzijom sebi ponovo da kasnije. Legitimnu autolognu transfuzij koriste i pacijenti koji čekaju na izbor hirurške procedure kao način smanjenja rizika povezanih sa homolognom transfuzijom – transfuzijom od davaoca krvi.

 

Nikolas Leuenberger, naučnik u švajcarskoj Laboratoriji za doping analize (LAD), WADA-akreditovanoj laboratoriji u Lozani u Švajcarskoj, trenutno sprovodi istraživanje o metodama identifikacije nezakonite upotrebe autologne transfuzije. Razgovarali smo sa Nikolasom da bismo saznali više o ovome…

 
 

www.selectscience.net/product-news/Exclusive-Blood-Doping-In…