SEMINAR O DOPINGU U KONJIČKOM SPORTU

Objavljeno: 1.3.2010

Antidoping agencija Republike Srbije i ove godine nastavlja sa edukacijom sportista i ostalih učesnika u konjičkom sportu. Prvi u nizu seminara održan je 27.02.2010 u prostorijama ADAS-a. Na seminaru je bilo prisutno 25 učesnika, članovi Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i F.E.I. discipline konjičkog sporta, kao i sadašnji i budući doping kontrolori. Učesnici su bili upoznati sa radom ADAS-a u protekloj godini, promenama u listi zabranjenih sredstava i ponovljena je procedura doping kontrole za ljude i konje. Posebni akcenat je stavljen na promene u F.E.I. regulativi koje stupaju na snagu 5 aprila, na prava i obaveze svih učesnika u ovom sportu.

4 marta kontrolori ADAS-a će održati 2 predavanja vezana za doping kontrolu konja, u hotelu Šumadija u organizaciji Udruženja za kasački sport sa početkom u 16h i u prostorijama SKSS-OFD u organizaciji Sekcije za dresurno jahanje sa početkom u 19h.