Azerbejdžan kažnjen sa 500.000 USD zbog 9 doping slučajeva u 2013.

Objavljeno: 2.4.2014

3259f9a76c315bb2b66c440b70899472

(The Washington Post) Budimpešta, Mađarska – Međunarodna federacija za dizanje tegova kaznila je Azerbejdžan novčanom kaznom u iznosu od 500.000 USD bez mogućnosti žalbe nakon devet slučajeva dopinga tokom prethodne godine…

www.washingtonpost.com/sports/azerbaijan-fined-500k-for-9-do…