Регистрована тест група установљава се ради планирања и спровођења допинг контроле изван такмичења и превентивног деловања.

АДАС установљава, у сарадњи са надлежним националним спортским савезима, националну регистровану тест групу спортиста, имајући у виду процену ризика и тзв. интелигентно тестирање.

У националну регистровану тест групу могу бити укључени:

 1. спортисти који су од стране Олимпијског комитета Србије означени као олимпијски кандидати;
 2. спортисти националног ранга
 3. спортисти међународног ранга, у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза, уколико нису у регистрованој групи међународног спортског савеза;
 4. спортисти који су проглашени одговорним за повреду антидопинг правила и спортисти који желе да наставе спортску каријеру након истека мере забране учешћа на такмичењима због допинга;
 5. спортисти који су чланови националних спортских репрезентација;
 6. спортисти чији је резултат у три најбоља резултата у Републици Србији, постигнута у претходној/ текућој години;
 7. спортисти код којих је забележено значајно и неочекивано побољшање резултата у протеклих 12 месеци;
 8. спортисти који су циљано одабрани од стране АДАС;

У складу са Међународним стандардом за тестирање и истрагу одобреним од Светске антидопинг агенције, сваки спортиста из националне регистроване тест групе је обавезан да: (а) обавестити АДАС о својој локацији свака три месеца; (б) ажурира те информације ако је потребно тако да су тачне и потпуне све време; и (ц) учини себе доступним за тестирање на тој наведеној локацији. Обавеза се састоји у виду достављања података у светској бази података АДАМС и то:

 1. свакој промени места боравишта (тачна адреса) и преноћишту (пуна адреса);
 2. времену и месту (тачна адреса) одржавања тренинга (оквирни план тренинга) или других регуларних активности. Регуларне активности могу да укључују посао или школу;
 3. место ( тачна адреса) и време спортских такмичења (званичних или пријатељских) и тренинг кампова, у којима спортиста учествује;
 4. телефонска доступност (контакт телефон и, евентуално, лице за контакт) у случају напуштања уобичајеног места боравка;
 5. престанку активног бављења спортом и учешћа на спортским такмичењима;
 6. основним подацима о спортисти (име и презиме; име оца; пол; датум и место рођења; адреса становања; адреса за пријем поште ако је другачије од адресе становања; број телефона на послу и кући; број мобилног телефона; број факса; мејл адреса; врста спорта и дисциплина; име и презиме и број телефона друге особе за контакт; назив националне спортске асоцијације и спортске организације чији је члан);
 7. обавезном периоду у трајању од 60 минута у коме ће спортиста бити доступан за тестирање сваког дана у оквиру квартала на који се односи образац.

Подаци се достављају преко интернет сајта АДАМС, који администрира Светска антидопинг агенција и који је преведен на српски језик. У хитним случајевима подаци се могу доставити и телефоном, мејлом или СМС поруком, с тим да без одлагања буду накнадно достављени и на утврђеном обрасцу.

АДАС обавештава спортисту и његов надлежни национални спортски савез да га је уврстила у националну регистровану тест групу или искључила из исте, без одлагања.

АДАС обавештава спортисте из регистроване тест групе о правима и обавезама везаним за спровођење допинг контроле, а посебно о:

 • попуњавању формулара и пријави података у АДАМС бази;
 • временском року за испуњавање прописаних обавеза и последицама њиховог неиспуњавања;
 • начину подношења захтева за одобравање изузетака (изузећа) за терапеутску употребу (ТУЕ).

Уколико спортиста не поступи у складу са обавештењем и не достави податке благовремено, или их достави непотпуно, АДАС ће спортисти издати опомену у вези са неиспуњавањем обавеза доступности за тестирање. АДАС може, у складу са Међународним стандардом за тестирање и истрагу прикупити информације о локацији од спортиста који нису укључени у националну регистровану тест групу.

АДАС благовремено и редовно (по правилу свака три месеца и пре почетка такмичарске сезоне), доноси одлуку и ажурира податке о регистрованој тест групи у зависности од календара такмичења. Спортиста се укључује у регистровану тест групу када испуни критеријуме за укључивање.

Национална регистрована тест група за 2021. годину

Спорт/клуб/репрезентација
(Sport/club/national team)
Спорт (Sport) Дисциплина (Disciplina) Регистрована тест група (Registered test group) / тест група (test group)
Репрезентација Србије у америчком фудбалу (American football national team) Амерички фудбал (American football) Амерички фудбал (American football) ТГ (TP)
Армин Синанчевић (Armin Sinančević) Атлетика (Athletics) Бацање кугле (Shot put) РTГ (RTP)
Милица Гардашевић (Milica Gardašević) Атлетика (Athletics) Скок у даљ (Long jump) РTГ (RTP)
Асмир Колашинац (Asmir Kolašinac) Атлетика (Athletics) Бацање кугле (Shot put) ТГ (TP)
Елзан Бибић (Elzan Bibić) Атлетика (Athletics) Трчање на дуге стазе (Long distance 3000m or greater) ТГ (TP)
 Сашка Соколов (Saška Sokolov) Атлетика (Athletics) Пара атлетика (Para‐Athletics) ТГ (TP)
Небојша Ђурић (Nebojša Đurić) Атлетика (Athletics) Пара атлетика (Para‐Athletics) ТГ (TP)
Жељко Димитријевић (Željko Dimitrijević) Атлетика (Athletics) Пара атлетика (Para‐Athletics) ТГ (TP)
Душан Домовић Булут (Dušan Domović  Bulut) Кошарка (Basketball) 3×3 ТГ (TP)
Стефан Којић (Stefan Kojić) Кошарка (Basketball) 3×3 ТГ (TP)
Михаило Васић (Mihailo Vasić) Кошарка (Basketball) 3×3 ТГ (TP)
Марко Савић (Marko Savić) Кошарка (Basketball) 3×3 ТГ (TP)
Дејан Мајсторовић (Dejan Majstorović) Кошарка (Basketball) 3×3 ТГ (TP)
Женска кошаркашка репрезентација (Women basketball national team) Кошарка (Basketball) Кошарка (Basketball) ТГ (TP)
Мушка кошаркашка репрезентација (Mеn baksteball national team) Кошарка (Basketball) Кошарка (Basketball) ТГ (TP)
Кошаркашки клуб Партизан (Basketball club Partizan) Кошарка (Basketball) Кошарка (Basketball) ТГ (TP)
Кошаркашки клуб Црвена Звезда (Basketball club Red Star) Кошарка (Basketball) Кошарка (Basketball) ТГ (TP)
Нина Радовановић (Nina Radovanović) Бокс (Boxing) Бокс (Boxing) РTГ (RTP)
Национална репрезентација у боксу (Boxing national team) Бокс (Boxing) Бокс (Boxing) ТГ (TP)
Бојан Зделар (Bojan Zdelar) Кајак (Canoe-Kayak) K1 1000m (Long Distance 1000m) РTГ (RTP)
Марија Достанић (Marija Dostanić) Кајак (Canoe-Kayak) K2 500m (Middle Distance 500m) РTГ (RTP)
Анђело Џомбета (Anđelo Džombeta) Кајак (Canoe-Kayak) K2, K4 500m,1000m (Long Distance 1000m; Middle Distance 500m) ТГ (TP)
Марко Томићевић (Marko Tomićević) Кајак (Canoe-Kayak) K2 1000m (Long Distance 1000m) ТГ (TP)
Миленко Зорић (Milenko Zorić) Кајак (Canoe-Kayak) K2 1000m (Long Distance 1000m) ТГ (TP)
Михаило Суботић (Mihailo Subotić) Кајак (Canoe-Kayak) K4 1000m (Long Distance 1000m) ТГ (TP)
Милица Новаковић (Milica Novaković) Кајак (Canoe-Kayak) K1 500m (Middle Distance 500m) РTГ (RTP)
Страхиња Стефановић (Strahinja Stefanović) Кајак (Canoe-Kayak) Спринт 200m (Sprint 200m) РTГ (RTP)
Марко Драгосављевић (Marko Dragosavljević) Кајак (Canoe-Kayak) Спринт 200m (Sprint 200m) ТГ (TP)
Eрвин Холперт (Ervin Holpert) Кајак (Canoe-Kayak) K4 1000m (Long Distance 1000m) ТГ (TP)
Александар Роман (Aleksandar Roman) Бициклизам (Cycling) Крос кантри бициклизам (Cross country) РTГ (RTP)
Марко Даниловић (Marko Danilović) Бициклизам (Cycling) Друмски бициклизам (Road) РTГ (RTP)
Огњен Илић (Ognjen Ilić) Бициклизам (Cycling) Друмски бициклизам (Road) ТГ (TP)
Јелена Ерић (Jelena Erić) Бициклизам (Cycling) Друмски бициклизам (Road) ТГ (TP)
Марко Станковић (Marko Stanković) Бициклизам (Cycling) Друмски бициклизам (Road) ТГ (TP)
Павле Калаба (Pavle Kalaba) Бициклизам (Cycling) Друмски бициклизам (Road) ТГ (TP)
Душан Калаба (Dušan Kalaba) Бициклизам (Cycling) Друмски бициклизам (Road) ТГ (TP)
Никола Бренесел (Nikola Brenesel) Бициклизам (Cycling) Крос кантри бициклизам (Cross country) ТГ (TP)
Фудбалски клуб Партизан ( Footbal club Partizan) Фудбал (Footbal) Фудбал (Footbal) ТГ (TP)
Фудбалски клуб Црвена Збезда (Football club Red Star) Фудбал (Footbal) Фудбал (Footbal) ТГ (TP)
Мушка рукометна репрезентација (Women handball national team) Рукомет (Handball) Рукомет (Handball) ТГ (TP)
Женска рукометна репрезентација (Women handball national team) Рукомет (Handball) Рукомет (Handball) ТГ (TP)
Немања Мајдов (Nemanja Majdov) Џудо (Judo) Џудо (Judo) РTГ (RTP)
Милица Николић (Milica Nikolić) Џудо (Judo) Џудо (Judo) РTГ (RTP)
Александар Кукољ (Aleksandar Kukolj) Џудо (Judo) Џудо (Judo) ТГ (TP)
Ања Обрадовић (Anja Obradović) Џудо (Judo) Џудо (Judo) РTГ (RTP)
Марица Перишић (Marica Perišić) Џудо (Judo) Џудо (Judo) РTГ (RTP)
Јована Прековић (Jovana Preković) Карате (Karate) Карате (Karate) РTГ (RTP)
Стефан Јоксић (Stefan Joksić) Карате (Karate) Карате (Karate) РTГ (RTP)
Владимир Брежанчић (Vladimir Brežančić) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Тешановић Ђорђе (Tešanović Đorđe) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Ђорђе Салапура (Đorđe Salapura) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Андриана Вићовац (Andriana Vićovac) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Љубиша Марић (Ljubiša Marić) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Ивана Перовић (Ivana Perović) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Слободан Битевић (Slobodan Bitević) Карате (Karate) Карате (Karate) ТГ (TP)
Национална репрезентација у кик боксу (National kickboxing team) Кик Бокс (Kickboxing) Кик Бокс (Kickboxing) ТГ (TP)
Александар Коновалов (Aleksandar Konovalov) Кик Бокс (Kickboxing) Кик Бокс (Kickboxing) TP
Александар Менковић (Aleksandar Menković) Кик Бокс (Kickboxing) Кик Бокс (Kickboxing) TP
Милош Васић (Miloš Vasić) Веслање (Rowing) Веслање (Rowing) РTГ (RTP)
Мартин Мачковић (Martin Mačković) Веслање (Rowing) Веслање (Rowing) РTГ (RTP)
Јована Арсић (Jovana Arsić) Веслање (Rowing) Веслање (Rowing) РTГ (RTP)
Национални рагби тим  (Nacionalni tim u ragbiju 13) Рагби лига (Rugby league) Рагби лига (Ragby league) ТГ (TP)
Андреа Арсовић (Andrea Arsović) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Зорана Аруновић (Zorana Arunović) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Дамир Микец (Damir Mikec) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Сања Вукашиновић (Sanja Vukašinović) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Миленко Себић (Milenko Sebić) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Јасмина Миловановић (Jasmina Milovanović) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Милутин Стефановић (Milutin Stefanović) Стрељаштво (Shooting) Стрељаштво (Shooting) ТГ (TP)
Ања Цревар (Anja Crevar) Пливање (Swimming) Пливање (Swimming Middle Distance 200-400m) РTГ (RTP)
Велимир Стјепановић (Velimir Stjepanović) Пливање (Swimming) Пливање (Swimming Middle Distance 200-400m) РTГ (RTP)
Андреј Барна (Andrej Barna) Пливање (Swimming) Пливање (Swimming Sprint 100m or less) ТГ (TP)
Никола Аћин (Nikola Aćin) Пливање (Swimming) Пливање (Swimming Sprint 100m or less) ТГ (TP)
Нина Станисављевић (Nina Stanisavljević) Пливање (Swimming) Пливање (Swimming Sprint 100m or less) ТГ (TP)
Урош Николић (Uroš Nikolić) Пливање (Swimming) Пливање (Swimming Sprint 100m or less) RTP
Национална репрезентација у пара стоном тенису (National team in para table tennis) Стони тенис (Table tennis) Пара стони тенис (Para table tennis) ТГ (TP)
Димитрије Левајац (Dimitrije Levajac) Стони тенис (Table tennis) Стони тенис (Table tennis) ТГ (TP)
Жолт Пето (Žolt Peto) Стони тенис (Table tennis) Стони тенис (Table tennis) ТГ (TP)
Марко Јевтовић (Marko Jevtović) Стони тенис (Table tennis) Стони тенис (Table tennis) ТГ (TP)
Тијана Богдановић (Tijana Bogdanović) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) РTГ (RTP)
Милица Мандић (Milica Mandić) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) РTГ (RTP)
Махди Кодабакши (Mahdi Khodabakhshi) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) РTГ (RTP)
Вања Станковић (Vanja Stanković) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) ТГ (TP)
Нађа Савковић (Nađa Savković) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) ТГ (TP)
Надица Божанић (Nadica Božanić) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) ТГ (TP)
Стефан Таков (Stefan Takov) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) ТГ (TP)
Новак Станић (Novak Stanić) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) ТГ (TP)
Дмитриј Нагајев (Dmitrij Nagajev) Теквондо (Taekwondo) Теквондо (Taekwondo) ТГ (TP)
Данило Петровић (Danilo Petrović) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) РTГ (RTP)
Никола Ћаћић (Nikola Ćaćić) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) ТГ (TP)
Петар Теодоровић (Petar Teodorović) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) ТГ (TP)
Стефан Поповић (Stefan Popović) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) ТГ (TP)
Олга Даниловић (Olga Danilović) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) РTГ (RTP)
Александра Крунић (Aleksandra Krunić) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) РTГ (RTP)
Хамад Међедовић (Hamad Međedović) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) РTГ (RTP)
Никола Милојевић (Nikola Milojević) Тенис (Tennis) Тенис (Tennis) РTГ (RTP)
Огњен Стојановић (Ognjen Stojanović) Триатлон (Triatlon) Триатлон (Triatlon) РTГ (RTP)
Женска одбојкашка репрезентација (Female volleyball national team) Одбојка (Volleyball) Одбојка (Volleyball) ТГ (TP)
Мушка ватерполо репрезентација (Men waterpolo national team) Ватерполо (Water polo) Ватерполо (Water polo) ТГ (TP)
Тамаш Кајдочи (Tamaš Kajdoči) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) РTГ (RTP)
Стеван Владисављев (Stevan Vladisavljev) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) ТГ (TP)
Тивадар Кајдочи (Tivadar Kajdoči) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) РTГ (RTP)
Радмила Загорац (Radmila Zagorac) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) РTГ (RTP)
Александра Прокић (Aleksandra Prokić) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) РTГ (RTP)
Соња Бјелић (Sonja Bjelić) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) TГ (TP)
Филип Бертран (Filip Bertran) Дизање тегова (Weightlifting) Дизање тегова (Weightlifting) TГ (TP)
Мате Немеш (Mate Nemeš) Рвање (Wrestling) Рвање (Wrestling) РTГ (RTP)
Национална репрезентација у рвању (Wrestling national team) Рвање (Wrestling) Рвање (Wrestling) ТГ (TP)

 

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2020. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2019. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2018. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2017. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2016. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2015. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2014. године

Овде можете погледати Регистровану тест групу из 2013. године