Registrovana test grupa (RTG) i test grupa (TG) ustanovljavaju se radi planiranja i sprovođenja doping kontrole izvan takmičenja i preventivnog delovanja.

ADAS ustanovljava, u saradnji sa nadležnim nacionalnim sportskim savezima, nacionalnu registrovanu test grupu/test grupu sportista, imajući u vidu procenu rizika i tzv. inteligentno testiranje.

U nacionalnu registrovanu test grupu/test grupu mogu biti uključeni:

 1. sportisti koji su od strane Olimpijskog komiteta Srbije označeni kao olimpijski kandidati;
 2. sportisti nacionalnog ranga
 3. sportisti međunarodnog ranga, u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, ukoliko nisu u registrovanoj grupi međunarodnog sportskog saveza;
 4. sportisti koji su proglašeni odgovornim za povredu antidoping pravila i sportisti koji žele da nastave sportsku karijeru nakon isteka mere zabrane učešća na takmičenjima zbog dopinga;
 5. sportisti koji su članovi nacionalnih sportskih reprezentacija;
 6. sportisti čiji je rezultat u tri najbolja rezultata u Republici Srbiji, postignuta u prethodnoj/ tekućoj godini;
 7. sportisti kod kojih je zabeleženo značajno i neočekivano poboljšanje rezultata u proteklih 12 meseci;
 8. sportisti koji su ciljano odabrani od strane ADAS;

U skladu sa Međunarodnim standardom za testiranje i istragu odobrenim od Svetske antidoping agencije, svaki sportista iz nacionalne registrovane test grupe/test grupe je obavezan da: (a) obavestiti ADAS o svojoj lokaciji svaka tri meseca; (b) ažurira te informacije ako je potrebno tako da su tačne i potpune sve vreme; i (c) učini sebe dostupnim za testiranje na toj navedenoj lokaciji. Obaveza se sastoji u vidu dostavljanja podataka u svetskoj bazi podataka ADAMS i to:

 1. svakoj promeni mesta boravišta (tačna adresa) i prenoćištu (puna adresa);
 2. vremenu i mestu (tačna adresa) održavanja treninga (okvirni plan treninga) ili drugih regularnih aktivnosti. Regularne aktivnosti mogu da uključuju posao ili školu;
 3. mesto (tačna adresa) i vreme sportskih takmičenja (zvaničnih ili prijateljskih) i trening kampova, u kojima sportista učestvuje;
 4. telefonska dostupnost (kontakt telefon i, eventualno, lice za kontakt) u slučaju napuštanja uobičajenog mesta boravka;
 5. prestanku aktivnog bavljenja sportom i učešća na sportskim takmičenjima;
 6. osnovnim podacima o sportisti (adresa stanovanja; adresa za prijem pošte ako je različita od adrese stanovanja; imejl adresa, broj telefona);
 7. obaveznom periodu u trajanju od 60 minuta u kome će sportista biti dostupan za testiranje svakog dana u okviru kvartala na koji se odnosi obrazac (zahtev za registrovanu test grupu).

Podaci se dostavljaju preko internet sajta ADAMS, koji administrira Svetska antidoping agencija i koji je preveden na srpski jezik. U hitnim slučajevima podaci se mogu dostaviti i telefonom, mejlom ili SMS porukom, s tim da bez odlaganja budu naknadno dostavljeni i na utvrđenom obrascu.

ADAS obaveštava sportistu i njegov nadležni nacionalni sportski savez da ga je uvrstila u nacionalnu registrovanu test grupu/test grupu ili isključila iz iste, bez odlaganja.

ADAS obaveštava sportiste iz registrovane test grupe/test grupe o pravima i obavezama vezanim za sprovođenje doping kontrole, a posebno o:

 • popunjavanju formulara i prijavi podataka u ADAMS bazi;
 • vremenskom roku za ispunjavanje propisanih obaveza i posledicama njihovog neispunjavanja;
 • načinu podnošenja zahteva za odobravanje izuzetaka (izuzeća) za terapeutsku upotrebu (TUE).

Ukoliko sportista ne postupi u skladu sa obaveštenjem i ne dostavi podatke blagovremeno, ili ih dostavi nepotpuno, ADAS će sportisti izdati opomenu u vezi sa neispunjavanjem obaveza dostupnosti za testiranje. ADAS može, u skladu sa Međunarodnim standardom za testiranje i istragu prikupiti informacije o lokaciji od sportista koji nisu uključeni u nacionalnu registrovanu test grupu.

ADAS blagovremeno i redovno (po pravilu svaka tri meseca i pre početka takmičarske sezone), donosi odluku i ažurira podatke o registrovanoj test grupi/test grupi u zavisnosti od kalendara takmičenja. Sportista se uključuje u registrovanu test grupu/test grupu kada ispuni kriterijume za uključivanje.

Nacionalna registrovana test grupa (RTG)/nacionalna test grupa (TG) za 2024. godinu

Sportista (Sportista) / tim (tim) Sport (Sport) Disciplina (Disciplina) RTG (RTG) / TG (TG)
Reprezentacija Srbije u američkom fudbalu (American football national team) American Football American Football TG (TG)
Nina Stanisavljević (Nina Stanisavljević) Aquatics Swimming Sprint 100m or less RTG (RTG)
Uroš Živanović (Uroš Živanović) Aquatics Swimming Sprint 100m or less RTG (RTG)
Nikola Aćin (Nikola Aćin) Aquatics Swimming Sprint 100m or less TG (TG)
Andrej Barna (Andrej Barna) Aquatics Swimming Sprint 100m or less TG (TG)
Uroš Nikolić (Uroš Nikolić) Aquatics Swimming Sprint 100m or less TG (TG)
Tamaš Farkaš (Tamaš Farkaš) Aquatics Swimming Long Distance 800m or greater TG (TG)
Nikola Ratkov (Nikola Ratkov) Aquatics Swimming Long Distance 800m or greater TG (TG)
Anja Crevar (Anja Crevar) Aquatics Swimming Middle Distance 200-400m RTG (RTG)
Velimir Stjepanović (Velimir Stjepanović) Aquatics Swimming Middle Distance 200-400m RTG (RTG)
Martina Bukvić (Martina Bukvić) Aquatics Swimming Middle Distance 200-400m TG (TG)
Muška vaterpolo reprezentacija (Men water polo national team) Aquatics Water Polo TG (TG)
Ženska vaterpolo reprezentacija (Women water polo national team) Aquatics Water Polo TG (TG)
Vaterpolo klub Novi Beograd (Water polo club Novi Beograd) Aquatics Water Polo TG (TG)
Vaterpolo klub Radnički (Water polo club Radnicki) Aquatics Water Polo TG (TG)
Slavko Stević (Slavko Stević) Athletics Jumps TG (TG)
Strahinja Jovančević (Strahinja Jovančević) Athletics Jumps RTG (RTG)
Elzan Bibić (Elzan Bibić) Athletics Long Distance 3000m or greater RTG (RTG)
Boško Kijanović (Boško Kijanović) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Aleksa Kijanović (Aleksa Kijanovic) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Ivana Ilić (Ivana Ilić) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Bogdan Vidojković (Bogdan Vidojković) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Milana Tirnanić (Milana Tirnanić) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Nikola Kostić (Nikola Kostić) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Milica Emini (Milica Emini) Athletics Sprint 400m or less TG (TG)
Armin Sinančević (Armin Sinančević) Athletics Throws RTG (RTG)
Asmir Kolašinac (Asmir Kolašinac) Athletics Throws TG (TG)
Adriana Vilagoš (Adriana Vilagoš) Athletics Throws RTG (RTG)
Marija Vučenović (Marija Vučenović) Athletics Throws TG (TG)
Reprezentacija Srbije u badmintonu (Badminton national team) Badminton Badminton TG (TG)
Ženska košarkaška reprezentacija (Women basketball national team) Basketball Basketball TG (TG)
Muška košarkaška reprezentacija (Men baksteball national team) Basketball Basketball TG (TG)
Košarkaški klub Partizan (Basketball club Partizan) Basketball Basketball TG (TG)
Košarkaški klub Crvena Zvezda (Basketball club Red Star) Basketball Basketball TG (TG)
Dejan Majstorović (Dejan Majstorovic) Basketball 3 on 3 TG (TG)
Strahinja Stojačić (Strahinja Stojačić) Basketball 3 on 3 TG (TG)
Mihailo Vasić (Mihailo Vasić) Basketball 3 on 3 TG (TG)
Marko Branković (Marko Branković) Basketball 3 on 3 TG (TG)
Stefan Stojačić (Stefan Stojačić) Basketball 3 on 3 TG (TG)
Almir Memić (Almir Memić) Boxing Boxing RTG (RTG)
Omer Ametović (Omer Ametović) Boxing Boxing RTG (RTG)
Semiz Aličić (Semiz Aličić) Boxing Boxing TG (TG)
Milena Matović (Milena Matović) Boxing Boxing TG (TG)
Nina Radovanović (Nina Radovanović) Boxing Boxing TG (TG)
Natalia Šadrina (Natalia Šadrina) Boxing Boxing TG (TG)
Sara Ćirković (Sara Ćirković) Boxing Boxing RTG (RTG)
Aleksej Viktorović Šendrik (Aleksej Viktorović Šendrik) Boxing Boxing TG (TG)
Marija Dostanić (Marija Dostanić) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Anđelo Džombeta (Anđelo Džombeta) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Milica Novaković (Milica Novaković) Canoe/Kayak Middle Distance 500m RTG (RTG)
Anastazija Bajuk (Anastazija Bajuk) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Marko Dragosavljević (Marko Dragosavljević) Canoe/Kayak Middle Distance 500m RTG (RTG)
Marko Novaković (Marko Novaković) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Vladimir Torubarov (Vladimir Torubarov) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Stefan Vrdoljak (Stefan Vrdoljak) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Dunja Stanojev (Dunja Stanojev) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Ervin Holpert (Ervin Holpert) Canoe/Kayak Middle Distance 500m TG (TG)
Branko Lagundžić (Branko Lagundžić) Canoe/Kayak Long Distance 1000m RTG (RTG)
Bojana Jovanović (Bojana Jovanović) Cycling Mountain Bike – Endurance RTG (RTG)
Dušan Rajović (Dušan Rajović) Cycling Road TG (TG)
Đorđe Đurić (Đorđe Đurić) Cycling Road RTG (RTG)
Luka Turkulov (Luka Turkulov) Cycling Road TG (TG)
Jovan Divnić (Jovan Divnić) Cycling Road RTG (RTG)
Fudbalska reprezentacija muška (Men football national team) Football Football TG (TG)
Fudbalska reprezentacija ženska (Women football national team) Football Football TG (TG)
Fudbalski klub Partizan (Footbal club Partizan) Football Football TG (TG)
Fudbalski klub Crvena Zvezda (Football club Red Star) Football Football TG (TG)
Fudbalski klub Bačka Topola (Football club Bačka Topola) Football Football TG (TG)
Fudbalski klub Čukarički (Football club Čukarički) Football Football TG (TG)
Muška rukometna reprezentacija (Men handball national team) Handball Indoor TG (TG)
Ženska rukometna reprezentacija (Women handball national team) Handball Indoor TG (TG)
Rukometni klub Partizan (Handball club Partizan) Handball Indoor TG (TG)
Rukometni klub Vojvodina (Handball club Vojvodina) Handball Indoor TG (TG)
Nemanja Majdov (Nemanja Majdov) Judo Judo RTG (RTG)
Milica Nikolić (Milica Nikolić) Judo Judo RTG (RTG)
Marica Perišić (Marica Perišić) Judo Judo RTG (RTG)
Andrea Stojadinov (Andrea Stojadinov) Judo Judo TG (TG)
Milica Žabić (Milica Žabić) Judo Judo TG (TG)
Darko Brašnjović (Darko Brašnjović) Judo Judo TG (TG)
Strahinja Bunčić (Strahinja Bunčić) Judo Judo TG (TG)
Bojan Došen (Bojan Došen) Judo Judo TG (TG)
Aleksandar Kukolj (Aleksandar Kukolj) Judo Judo TG (TG)
Ivana Perović (Ivana Perović) Karate Karate RTG (RTG)
Đorđe Tešanović (Đorđe Tešanović) Karate Karate RTG (RTG)
Tamara Grčić (Tamara Grčić) Karate Karate TG (TG)
Nevena Filipov (Nevena Filipov) Karate Karate TG (TG)
Vasilić Mihajlo (Vasilić Mihajlo) Karate Karate TG (TG)
Stefan Joksić (Stefan Joksić) Karate Karate RTG (RTG)
Vladimir Brežančić (Vladimir Brežančić) Karate Karate TG (TG)
Boban Nikolić (Boban Nikolić) Kickboxing All TG (TG)
Nevena Stefanović (Nevena Stefanović) Kickboxing All TG (TG)
Danijel Memedovski (Danijel Memedovski) Kickboxing All TG (TG)
Nemanja Knežić (Nemanja Knežić) Kickboxing All TG (TG)
Aleksandra Krstić (Aleksandra Krstić) Kickboxing All RTG (RTG)
Lea Blagojević (Lea Blagojević) Kickboxing All TG (TG)
Aleksandar Menković (Aleksandar Menković) Kickboxing All TG (TG)
Valentina Keri (Valentina Keri) Kickboxing All TG (TG)
Saida Bukvić (Saida Bukvić) Kickboxing All TG (TG)
Nikola Todorović (Nikola Todorović) Kickboxing All TG (TG)
Miloš Vasić (Miloš Vasić) Rowing Rowing RTG (RTG)
Nikolaj Pimenov (Nikolaj Pimenov) Rowing Rowing TG (TG)
Martin Mačković (Martin Mačković) Rowing Rowing RTG (RTG)
Jovana Arsić (Jovana Arsić) Rowing Rowing TG (TG)
Aleksandar Beđik (Aleksandar Beđik) Rowing Rowing TG (TG)
Nacionalni ragbi 13 tim (Rugby league national team) Rugby League Rugby League TG (TG)
Stefan Župarić (Stefan Župarić) Sambo Sambo TG (TG)
Jelena Tasić (Jelena Tasić) Sambo Sambo TG (TG)
Miloš Samardžić (Miloš Samardžić) Sambo Sambo TG (TG)
Nacionalna reprezentacija u savateu (National savate team) Savate All TG (TG)
Zorana Arunović (Zorana Arunović) Shooting All RTG (RTG)
Damir Mikec (Damir Mikec) Shooting All RTG (RTG)
Aleksandra Perišić (Aleksandra Perišić) Taekwondo Sparring RTG (RTG)
Nađa Savković (Nađa Savković) Taekwondo Sparring TG (TG)
Stefan Takov (Stefan Takov) Taekwondo Sparring RTG (RTG)
Nađa Tešić (Nađa Tešić) Taekwondo Sparring TG (TG)
Ela Marić (Ela Marić) Taekwondo Sparring TG (TG)
Lev Korneev (Lev Korneev) Taekwondo Sparring TG (TG)
Mia Ristić (Mia Ristić) Tennis Tennis TG (TG)
Olga Danilović (Olga Danilović) Tennis Tennis RTG (RTG)
Ognjen Milić (Ognjen Milić) Tennis Tennis – maloletni sportista 16g TG (TG)
Marko Maksimović (Marko Maksimović) Tennis Tennis – maloletni sportista 17g do 12.02. TG (TG)
Hamad Međedović (Hamad Međedović) Tennis Tennis RTG (RTG)
Lola Radivojević (Lola Radivojević) Tennis Tennis TG (TG)
Ognjen Stojanović (Ognjen Stojanović) Triathlon All RTG (RTG)
Ženska odbojkaška reprezentacija (Women volleyball national team) Volleyball Volleyball TG (TG)
Muška odbojkaška Reprezentacija (Men volleyball national team) Volleyball Volleyball TG (TG)
Tamaš Kajdoči (Tamaš Kajdoči) Weightlifting Weightlifting RTG (RTG)
Radmila Zagorac (Radmila Zagorac) Weightlifting Weightlifting RTG (RTG)
Filip Bertran (Filip Bertran) Weightlifting Weightlifting RTG (RTG)
Stevan Vladisavljev (Stevan Vladisavljev) Weightlifting Weightlifting TG (TG)
Tamara Arunović (Tamara Arunović) Weightlifting Weightlifting TG (TG)
Sonja Bjelić (Sonja Bjelić) Weightlifting Weightlifting TG (TG)
Viktor Nemeš (Viktor Nemeš) Wrestling All RTG (RTG)
Hetik Cabolov (Hetik Cabolov / Khetik Tcabolov) Wrestling All TG (TG)
Stevan Andrija Mićić (Stevan Andrija Micić) Wrestling All TG (TG)
Mate Nemeš (Mate Nemeš) Wrestling All TG (TG)
Georgij Tibilov (Georgij Tibilov) Wrestling All RTG (RTG)
Nacionalna reprezentacija u rvanju (Wrestling national team) Wrestling All TG (TG)
Staša Gejo (Staša Gejo) Sport Climbing Combined TG (TG)
Veljko Ćuk (Veljko Ćuk) Fencing Fencing TG (TG)
Dimitrije Levajac (Dimitrije Levajac) Table tennis Table tennis TG (TG)
Sabina Šurjan (Sabina Šurjan) Table tennis Table tennis TG (TG)
Izabela Lupulesku (Izabela Lupulesku) Table tennis Table tennis TG (TG)
Saška Sokolov (Saška Sokolov) Para-Athletics Running Sprints 400m or less – All Classes RTG (RTG)
Aleksandar Radišić (Aleksandar Radišić) Para-Athletics Seated Throws – Classes: F31-F34/F51-F53 RTG (RTG)
Nebojša Đurić (Nebojša Đurić) Para-Athletics Seated Throws – Classes: F54-F57 TG (TG)
Filip Graovac (Filip Graovac) Para-Athletics Seated Throws – Classes: F54-F57 TG (TG)
Stefan Dimitrijević (Stefan Dimitrijević) Para-Athletics Standing Throws – All Classes TG (TG)
Nemanja Matijašević (Nemanja Matijašević) Para-Athletics Jumping – All Classes TG (TG)
Laslo Šuranji (Laslo Šuranji) Para-shooting Para-shooting TG (TG)
Dragan Ristić (Dragan Ristić) Para-shooting Para-shooting TG (TG)
Dejan Jokić (Dejan Jokić) Para-shooting Para-shooting TG (TG)
Živko Papaz (Živko Papaz) Para-shooting Para-shooting TG (TG)
Zdravko Savanović (Zdravko Savanović) Para-shooting Para-shooting TG (TG)
Petar Milenković (Petar Milenković) Para-Powerlifting Para-Powerlifting RTG (RTG)
Borislava Perić Ranković (Borislava Perić Ranković) Table Tennis Para-Table Tennis TG (TG)
Nacionalna reprezentacija u para stonom tenisu (Para-Table Tennis national team) Table Tennis Para-Table Tennis TG (TG)
Marija Mičev (Marija Mičev) Taekwondo Para-Taekwondo-Kyorugi TG (TG)
Jelena Rašić (Jelena Rašić) Taekwondo Para-Taekwondo-Kyorugi TG (TG)