Тестирање изван такмичења (out-of-competition) представља срж борбе против допинга у спорту. Светска антидопинг агенција све више заговара да проценат ових контрола буде већи у односу на тестирање изван такмичења када спортисти природно очекују допинг тестирање.

Антидопинг организације имају право да тестирају изван такмичења све спортисте који су у њиховој надлежности, ненајављено. Да би процес био ефикаснији, одређени спортисти се укључују у националну регистровану тест групу како би унели податке о локацији (whereabouts – W/A) у АДАМС базу података. Као резултат тога, Светски антидопинг кодекс захтева од спортисте који је у Регистрованој тест групи да:

  1. Достави детаљне информације на кварталном нивоу о свом боравишту и кретању за сваки квартал
  2. Да буде доступан на назначеним локацијама за тестирање изван такмичења.

Ако спортиста који је у Регистрованој тест групи, не попуни свој АДАМС профил или унесе нетачне податке, односно не буде доступан за тестирање на локацији коју је навео у оквиру тзв „60 min slot“ сматра се да није испунио услове у погледу доступности за тестирање изван такмичења.

Које су последице нетачних података о локацији? Шта се дешава ако спортиста није на адреси коју је оставио у АДАМС?

У складу са чланом 3, став 1, тачка 4) Закона о спречавању допинга у спорту (Службени гласник РС број 111/2014 и 47/2021), било којa комбинација од три пропуштена допинг теста и/или пропуста при попуњавању обрасца о локацији спортисте, у складу са међународним стандардима за управљање резултатима одобреним од Светске антидопинг агенције, унутар периода од 12 месеци, од стране спортисте који је укључен у регистровану тест групу представља повреду антидопинг правила.

Исто тако, неопходно је да спортиста уреди податке о локацији у АДАМС бази података, тако што ће да наведе име и презиме или број на интерфону, односно да наведе податке који омогућавају недвосмислено проналажење локације на којој борави. У супротном, ненавођење ових података такође може бити сматрано избегавањем допинг контроле и повредом антидопинг правила.

Одговорна антидопинг организација је обавезна да установи систем који обезбеђује да су подаци спортисте из Националне регистроване тест групе ускладиштени сигурно и да информације могу бити доступне ауторизованим индивидуама одговорне антидопинг организације и WADA.

Спортисти, чланови националне регистроване тест групе (РТГ), обавезни су да АДАС редовно и тачно обавештавају о месту боравка и доступности, кроз уношење података о локацију у АДАМС базу података. Будућност рада антидопинг организација се огледа у свеобухватном и свакодневном коришћењу АДАМС!

Кратко упуство за коришћење АДАМС базе података: аdas.org.rs/adams/adams-prirucnik-sa-kratkim-uputstvima/

Приступите свом налогу на АДАМС систему.

Да би АДАМС могао да функционише, потребно је да је омогућено отварање искачућих (pop-up) прозора на интернет прегледачу који користите.

Ако постоји, опција BLOCK POP-UP треба да је искључена, а опција ALLOW POP-UP, уколико постоји, треба да је укључена.

У случају да, и након омогућавања искачућих прозора, имате проблема са отварањем Whereabouts модула, јавите нам се на info@adas.org.rs да то заједно решимо.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Прва пријава на систем, приликом отварања АДАМС корисничког налога, мора се извршити путем веб интерфејса односно путем интернет сајта adams.wada-ama.org а након тога можете користити мобилну апликацију „Athlete central”.

Антидопинг агенција Републике Србије за потребе тестирања изван такмичења и администрирања whereabouts образаца користи међународну базу података Светске антидопинг агенције – АДАМС.

Рокови за попуњавање АДАМС образаца о локацији су:
  • W/A за I квартал текуће године попуњава се најкасније до 31. децембра претходне године и обухвата месеце ЈАНУАР, ФЕБРУАР и МАРТ
  • W/A за II квартал попуњава се најкасније до 31. марта и обухвата месеце АПРИЛ, МАЈ и ЈУН
  • W/A за III квартал попуњава се најкасније а до 30. јуна и обухвата месеце ЈУЛ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР
  • W/A за IV квартал попуњава се најкасније до 30. септембра и обухвата месеце ОКТОБАР, НОВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР