Изузеће за терапеутску употребу (ТУЕ) важи за све супстанце или методе које се налазе на Листи забрањених допинг средстава а које спортиста мора да узима због одређеног стања или болести.

Листа забрањених допинг средстава: www.adas.org.rs/wp-content/uploads/dokumenti/pravilnik-o-lzd…

Спортисти се може одобрити коришћење забрањених супстанци и/или метода које се налазе на Листи забрањених допинг средстава у терапијске сврхе (ТУЕ), у случају када за то постоји јасна и нужна медицинска потреба (индикација).

Који су критеријуми за одобравање изузетака за терапеутску употребу?

ТУЕ се одобрава искључиво ако спортиста може да докаже да је сваки од следећих критеријума задовољен:

 • Неузимање забрањених супстанци или метода значајно би погоршало здравље спортисте
 • Терапијско коришћење забрањених допинг супстанци и/или метода неће изазвати никакво додатно побољшање спортских способности
 • Не постоји адекватна терапијска алтернатива забрањеној допинг супстанци и/или методи
 • Неопходност коришћења забрањених допинг супстанци и/или метода није последица њиховог претходног нетерапеутског коришћења

Коме спортиста треба да пријави ТУЕ?

image1Захтев за одобравање ТУЕ може се поднети само једној надлежној антидопинг организацији.

Спортисти међународног ранга захтев за одобравање ТУЕ подносе надлежном међународној спортском савезу.

Спортисти националног ранга поднесе захтев за одобравање ТУЕ Антидопинг агенцији Републике Србије која има Одбор за одобравање изузетака за терапеутску употребу.

Светска антидопинг агенција има право да преиспита, на сопствену иницијативу, и преиначи одлуку ТУЕ Одбора о одобрењу ТУЕ било ком спортисти, међународног или националног ранга, уколико она не одговара међународним стандардима за ТУЕ одобреним од стране Светске антидопинг агенције.

Када треба да се пријави ТУЕ?

Спортиста мора да тражи захтев за ТУЕ пре употребе или пре доласка у посед забрањење супстанце или методе, осим ако не постоји изузетак везан за ретроактиван ТУЕ. У случају употребе забрањених допинг средстава у стању нужде спортисти може да се одобри ретроактивни ТУЕ.

Уколико је у питању супстанца или метод забрањен само на такмичењу, изузетак за терапеутску употребу мора да се захтева барем 30 дана пре следећег спортског такмичења.

image2

image3

Како се пријављује ТУЕ?

ТУЕ Одбор ће разматрати само оне захтеве који садрже: комплетно попуњен Образац за одобрење ТУЕ, поднет у оригиналу и потписан од стране надлежног лекара и подносиоца захтева, односно његовог законског заступника, и приложену потребну медицинску документацију.

За сваку пријаву ТУЕ спортиста и његов лекар треба да попуне ТУЕ формулар.

Медицинско стање спортисте мора бити дијагностиковано у складу са постојећим међународним стандардима и водичима добре лекарске праксе Светске антидопинг агенције (WADA) доступним на њиховом званичном сајту – „Medical Information to Support the Decisions of TUECs”

Кад год је то могуће, ове препоруке треба пратити у потпуности и уз одговарајућу валидну медицинску документацију.

За дијагнозу астме WADA захтева метахолински бронхопровокациони тест, при чему terbutalin и formoterol и даље захтевају пријаву ТУЕ.

Како је најлакше проверити да ли неки лек садржи у себи забрањену супстанцу?

Попуњавањем Захтева за мишљење о леку представници АДАС ће одговорити у најбржем временском року.

СТРОГО ВОДИТИ РАЧУНА О ЛЕКОВИМА ЗА ПРЕХЛАДУ И ГРИП КОЈИ У СЕБИ САДРЖЕ ПСЕУДОЕФЕДРИН И ЕФЕДРИН ЈЕР ОНИ СПАДАЈУ У ГРУПУ СТИМУЛАНСА И ЗАБРАЊЕНИ СУ НА ТАКМИЧЕЊУ!!!

Да ли је дозвољена топичка примена лека у виду спреја, гелова и крема?

Топичка (апликација лека у виду спреја, крема, гелова и масти) је дозвољена и не захтева пријаву Изузетка за терапеутску употребу. Најчешће су у питању лекови који у себи имају глукокорикоиде и њихова локална примена није забрањена.

Међутим, топичка и локална примена лекова који у себи имају супстанце за забрањене листе, може довести до допинг позитивног резултата и захтева висок степен опреза! Случај допинг позитивног спортисте код нас који је користио лек Ринофлуимуцил (acetilcistein и tuaminoheptan) у виду назалног спреја је условио да обавестимо све о могућим последицама коришћења лека без лекарског надзора и консултовања АДАС. На кутији овог лека, као и у његовом упуству, јасно је назначено да садржи допинг супстанцу tuaminoheptan, која према забрањеној листи спада у групу стимуланса. Иако је спортиста користио овај лек у виду назалног спреја, ресорпција лека је била значајна, и довела је до системског деловања и допинг позитивног случаја.

Да ли је дозвољена локална примена глукокортикоида?

Дозвољена је. Забрањени су глукокортикоиди ако се примењују оралним, интравенским, интрамускуларним или ректалним путем.

Који су бета-2 агонисти у терапији астме забрањени?

Забрањени су сви бета-2 агонисти, укључујући оба оптичка изомера (нпр. д- и л-) када је то од значаја, осим:

 • Салбутамола унетог инхалаторним путем (максимално 1600 микрограма током 24 h)
 • Формотерола унетог инхалаторним путем (максимално 54 микрограма унете количине током 24 h)
 • Салметерола унетог путем инхалације у складу са препорученим терапијским протоколом произвођача.

То значи да терапијска примена салбутамола, формотерола и салметерола није забрањена!

Присуство салбутамола у урину у концентрацији већој од 1000 ng/ml или формотерола у концентрацији већој од 40 ng/ml ће се сматрати неповољним аналитичким налазом, а не последицом терапијске примене.

Шта је ново у ТУЕ процедури од 2015. године због примене новог Светског антидопинг Кодекса?

 • Нема већих промена у критеријумима за одобрење ТУЕ или у процесу пријаве ТУЕ
 • Реторактивни ТУЕ је могућ само у тачно одређеним хитним ситуацијама
 • Свака НАДО, ИФ и велика интернационална такмичења имају своју ТУЕ надлежност
 • Свака НАДО, ИФ и организатори великих интернационалних такмичења морају међусобно да признају ТУЕ уколико задовољава све ИСТУЕ критеријуме
 • WADA и КАС решавају спорове и жалбе око ТУЕ
 • ТУЕ процедура треба ба буде једноставнија и прилагођена спортисти

image4

Погледајте презентацију под називом „Измене Кодекса везано за Изузеће ради терапијске употребе (ИСТУЕ)”

Анализа 200 ТУЕ у Србији

Информације о ТУЕ на WАДА сајту: www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/therapeutic-u…

Више информација о процесу пријаве ТУЕ можете наћи у Правилнику о одобравању изузетака за терапеутску употребу

Попуњене формуларе и одговарајућу документацију треба послати на један од 3 начина:

 1. факс: +381 (0)11 4064 136
 2. имејл: test.grupa@adas.org.rs
 3. или адресу АДАС:
  Трг Републике 3
  11000 Београд
  Србија