Процедура допинг контроле коња

 

Власнику коња или одговорном лицу се након завршене трке уручује писмени позив да доведе изабрано грло у станицу за допинг контролу. Галопери се раседлавају и одмах доводе у станицу за допинг контролу, а касачи у пратњи задуженог лица могу отићи до штале где им се скидају сулке а затим се доводе на контролу. Уколико се ради о победничком грлу оно се доводи одмах након завршетка победничке церемоније.

Станица за допинг контролу се састоји од одговарајуће штале и спољашњег простора који служи да се коњ прошета, охлади и примири након трке. Неопходно је обезбедити кофу са свежом водом а по могућности и црево да се коњ опере водом, у циљу отклањања зноја и залепљеног песка и прашине. Након извесног времена коњ се уводи у шталу, где овлашћени допинг контролор приступа узимању узорака урина или крви.

Одговорно лице бира затворену кутију, која се пред њим отвара, проверава њен садржај и упоређује бројеве А и Б узорка са бројем на кутији. Сви бројеви морају бити исти. Урин се прво сипа у боцу А (минимално 70 ml), а затим у боцу Б (минимално 30 ml). Боце се затим затварају, пакују у пластичне кесе а затим у картонску кутију. Крв се вади одговарајућом иглом у вакутајнере од 10 ml који се затим смештају у пластичне боце за урин (3 вакутајнера у А боцу и 3 у Б боцу), које се затварају и пакују.

Допинг контролор попуњава формулар у коме наводи основне податке који се односе на коња, власника, назив трке, као и бројеве узорака. Један део формулара иде у лабораторију, други део Антидопинг агенцији Републике Србије, а трећи овлашћеном лицу. Сваки део формулара потписује овлашћено лице и чланови допинг комисије.

 
 

Допинг контролори за коње

 

Милан Аничић
Мирна Јовановић
Маријана Кирицојевић
Дарко Маринковић
Лазар Марковић
Наталија Милчић-Матић
Небојша Поповић
Милош Станић
Ирина Лазић